Kroonika kirjutas juba märtsis, et Eesti muusikaturu fookuspäeval toodi esile fakt, et kohalike kultuuriürituste piletite käibemaksumäärad on meie lähiturgudel ulmeliselt erinevad. Ei Läti, Leedu, Soome, Rootsi ega ka Poola ole kohaldanud kultuurisündmuste piletitele maksimummäära. „Kui Eestis on kontserdipileti käibemaksumäär ligikaudu kaks korda kõrgem kui Soomes ja enam kui kolm korda kõrgem kui Rootsis, siis rahvusvaheliste suurartistide kontekstis mõjutab see kõige rohkem seda, kes on üldse valmis Eestisse esinema tulema,“ sõnas Eesti autorite ühingu (EAÜ) juht Mati Kaalep. Just nii Eesti rahvusvahelisest konkurentsist välja kukubki, arvavad professionaalid.