„Kandideerisin 2022. aastal Tartu Ülikooli kultuurikorralduse erialale kindla eesmärgiga uurida Eesti muusikaloojate teadlikkust autoriõigusest. Magistritöö teema „Muusika loomine ja loomeprotsessis teiste loomingule tuginemine: autoriõiguslik perspektiiv“ oli minu jaoks väga huvipakkuv ning vajalik, sest olen ka ise autor ning juba ülikooli sisse astudes oli mul selge, et tahan oma uurimistöö just sel teemal kirjutada,“ ütles Synne Valtri.

Magistritöö kirjutamine ei olnud Valtri sõnul lihtne, sest sukeldumine paragrahvide ja kohtukaasuste maailma lõi esialgu silme eest kirjuks, kuid üsna pea suutis ta õiguste keerulises maailmas orienteeruda. „Üllatusi magistritöö ei toonud,“ lisas Valtri.