Õiguskaitseorganite allikas ütles väljaandele People, et Perry surma asjaolude föderaalne uurimine lõpeb peagi ja süüdistuste esitamise otsus tehakse varsti.

Perry suri 54-aastasena ketamiini ägeda mõju tõttu ja seda peeti juhuslikuks. Los Angelese maakonna meditsiiniekspertide büroos tehtud lahkamisaruandes nimetati mõjuteguritena veel uppumist, pärgarteri haigust ja buprenorfiini toimet.