Vikerraadio kuulajaskond on hinnanguliselt 273.000 inimest, järgnevad Raadio Elmar 258.000, Raadio 2 233.000 ja Raadio 4 195.000 kuulajaga, näitab AS-i Emor Gallup Media 29. novembrist 27. veebruarini läbi viidud uuring.

Eesti Raadio teatas, et eestlane kuulas raadiot keskmiselt kolm tundi ja 35 minutit päevas, sellest ajast 52 minutit Vikerraadiot, 44 minutit Raadio Elmarit ning 23 minutit Raadio 2.

Sky Plussi kuulati 19 minutit, Raadio Kukut ja Raadio Uunot 14 minutit.

Mitte-eestlane kuulas raadiot keskmiselt kaks tundi ja 32 minutit päevas, sellest 50 minutit Raadio 4, 26 minutit Russkoje Radiot, 19 minutit Raadio 100FM-i ja 14 minutit Raadio Skyd.