Clevelandis asuvas viljakuskliinikus uuriti 361 mehe spermat. Samas uuriti ka seda, kui palju nad oma argipäevas mobiiltelefoni kasutavad.

Selgus, et mida rohkem mehed telefoniga rääkisid, seda vähem oli nende spermas elavaid ja normaalseid spermatosoide.

Mobiiltelefoni tekitatav elektromagnetkiirguse halba mõju inimorganismile on ammu oletatud.

“Tulemused kinnitavad tugevat seost telefoni liigse kasutamise ja sperma kvaliteedi vahel,” kommenteeris uurimust läbiviinud Ashok Agarwal uudisteportaalile Reuters.

Agarwali juhitud rühm selgitas, et üle nelja tunni päevas telefoni kasutavatel meestel oli sperma kvaliteet kõige halvem.

Uurija on alustanud juba järgmiste testidega, mis proovivad selgitada elektromagnetkiirguse otsest mõju spermale.

Jätku-uuringus on osalevate meeste arv suurem ja lisaks telefoni kasutusele uuritakse ka nende argist elustiili.