Wikipedia kirjutab: ”
headbanging
on ilmselt vanim ja populaarseim osa moshimisest, mille käigus moshija pillutab oma pead ette-taha, enamasti muusika rütmis. Harilikult liigub kaasa ka ülakeha. Efekti lisavad pikad juuksed.”

Väljaanne Medical Journal kirjutab, et peaga vehitakse peamiselt rütmis, mille keskmiseks kiiruseks on 146 lööki minutis ja see ajule just väga hästi ei mõju.
Veelgi kiiremas tempos möllavad headbangerid võivad saada juba ka kaelavigastusi.

Austraalia teadlased soovitavad neil, kes muusikat teisiti nautida ei taha, vehkida rahulikumate muusikapalade saatel.
Nii soovitavadki nad karelda grammikese leebemate, 60ndate aastate rockbändide saatel ning kiire metal unustada.

Kes aga kirglikust nautlemisest loobuda ei taha, pakuvad teadlased variandina iga teise pealoopimise järel õla- ja pearinge teha või vastavat turvavarustust kanda.