Viimasel ajal on välismaa meedia kajastanud mitmeid staare, kes oma kaasa petmisega ühel või teisel moel vahele on jäänud. Seksist kuuleb igal pool: meedias, koolis, sõpraderingis. Olekski rumal arvata, et noored sellest teemast puutumata jäävad.

Eelmise aasta septembris avaldas naistearst Kai Haldre avamust ning ütles, et seksimise vanusepiir võiks olla praeguse 14 asemel 16 eluaastat. Piirang 18 eluaastani oleks Haldre hinnangul liiga äärmuslik.

Hea lugeja, avalda arvamust, kui vanalt oleks Sinu arvates normaalne alustada sekselu?