Koolikiusamisena vaadeldakse agressiivset käitumist koolikeskkonnas, kus kiusaja teeb tahtlikult teisele kahju või valu. Kiusamine võib esineda nii otseses kui kaudses vormis. Otsese kiusamise all nähakse füüsilist vägivalda, kuid samaväärselt tõsiste tagajärgedega võib olla ka kaudne vorm, mis kujutab endast sõnalist ehk verbaalset kiusamist, peidetud kuulujuttude levitamist ning ka isolatsiooni jätmist teiste grupikaaslaste poolt.

Kiusamisel on kaks osapoolt- ohver ja kiusaja. Mõlema osapoole jaoks võib selline roll tähendada pikaajalist halba mõju arengule. Kiusajatel on suurem võimalus sattuda kuritegelikule teele ning ohvrikäitumise mõjuna võib ilmneda depressioon, kujuneda madal enesehinnang ja ängistus sotsiaalsetes suhetes.

Kiusamiskäitumise vähendamiseks on väga oluline märgata enda ümber toimuvat. Kiusamise ohver on sageli üsna kaitsetus olukorras, kuid lisaks tema pingutustele saavad ka kõrvalseisjad olukorra muutmiseks tegelikult palju ära teha. Just nemad saavad rääkida õpetajale, vanematele või koolipsühholoogile sellest, mis nende klassis toimub, ning sellega muutumisprotsessi algatada.

Ühe pöördumisvõimalusena on vabatahtlikud Tallinna ja Tartu psühholoogiatudengid loonud portaali Lahendus.net. Sinna saavad kõik abivajajad kirjutada turvaliselt, anonüümselt ning ilma rahalise tasuta. Lahendus.net ei tegele teraapiaga ega püüa muuta probleemi olematuks, kuid püüab noort toetada ja aidata tal oma muret analüüsida. Võib olla kindel, et Lahendus.netis ei jää ükski mure tähelepanuta. Samuti soovitatakse erinevaid edasipöördumisvõimalusi ning arutletakse selle üle, mida saaks noor ise teha teda häiriva olukorra üle parema kontrolli saavutamiseks. Lahendus.net-i andmebaas sisaldab ka informatsiooni levinumate probleemide kohta, kust on võimalik otsida iseseisvalt lisainfot huvitava teema kohta. Täpsemat informatsiooni meie portaali kohta saab internetiaadressilt http://lahendus.net/. Kirjutage julgelt!