Reastage Eesti hümni salmide teised read esimesest kolmanda salmini.

A — Mu armas isamaa

B — Kui kaunis oled sa

C — Ja üles kasvatad

Mängijates tekitab ülesanne segadust, viimaks lepitakse kokku BAC, mis ei osutu paraku õigeks.  Õige oleks olnud BCA.

Kui kirjutate need numbrid sõnades, siis millises on enim tähti?
A — 17
B — 35
C — 41

Pärast väikest arutelu lepiti kokku variandis B, seekord osutus koostöö edukaks ning teeniti esimesed kroonid.

Kes oli Pikker Eesti rahvamütoloogias?
A — Viljakusejumal
B — Äikesejumal
C — Sõjajumal

Selle vastuse puhul võttis Ester vastutuse endale ja pakkus loogikale toetudes äikesejumalat. Siin tasus loogiline mõtlemine ära, see vastus oli õige.

Mida on inimesel kõige rohkem?
A — Hambaid
B — Kromosoome
C — Ribisid

Arutelu käigus välistatakse ribid, hammaste ja kromosoomide vahel valides jäävad peale kromosoomid. Ester kasvatas taas summat.

Kõik on nõus minema edasi 2. vooru

Millises Tallinna kirikus asub Bernt Notke maal „Surmatants“
A — Kaarli
B — Oleviste
C — Niguliste

Selle küsimuse puhul on kõik mängijad kindlad ja pakutakse variant C, mis on õige.

Mitu jalapaari on tuhatjalgsel ühe kehalüli küljes?
A — 1
B — 2
C — 10

Henri on kõige aktiivsem ning arutleb ja pakub B, millega hiljem kõik nõustuvad. Siin tasus Henri vastutuse võtmine ära, see vastus oli õige.

Kui vana on popstaar Madonna?

A — 52
B — 53
C — 54

Keegi  ei oska vastust ei pakkuda — laulja ei kuulu kellegi lemmikute hulka. Arutletakse, millal käis Madonna Eestis ning selgus, et mõned aastad tagasi tähistas staar 50. juubelit. Lõpuks otsustatakse 52, mis on õige vastus.

Järgnevalt ei ole Ester valmis edasi liikuma, kuid siiski otsustatakse jätkata. Paraku ei jõutud aega ning mäng jätkub automaatselt.

Kes neist näitlejatest kandis enne nimede eestistamist nime Georgi Kuznetsov?
A — Kaarel Ird
B — Jüri Järvet
B — Heino Mandri

Algul on Kalvo ja Ester valmis pakkuma Järvetit. Henri ei leia selles siiski mingit loogikat ning arutelu läheb edasi. Loogikat siiski ei leita ühegi variandi puhul ning pakutakse Jüri Järvetit. Vastus
osutus õigeks.

Kuidas hukati Püha Laurentsius?
A  — küpsetati elusalt restil
B — põletati tuleriidal
C — löödi risti

Henri võtab taas initsiatiivil ning üritab leida loogikat ning pakub välja, et Ester võiks vastutada (see oleks tema kord). Valiti B. Ester leidis õige vastuse.

Arutletakse raha üle ning minnakse siiski edasi, Kalvo soovib riskida ja minna edasi. Viimase küsimuse puhul võib olla mitu õiget varianti.

Milline nendest keeltest ei kuulu semikeelte hulka?
A — heebrea
B — araabia
C — kabiili

Vastuses lepiti kokku variandis B, paraku ei mahtunud see ajalimiiti ning kaotatakse pool summast. Vastus olnuks õige.

Tänu pikale arutelule summa jagunemise osas jaotus raha järgmiselt:

Kalvo: 4000

Henri: 2000

Ester: 618