Eesti Õpilasesinduste Liidu (EÕEL) juhatuse liige Toomas Laigu rõhutab:"Koolikeskkond ei tohi olla üles ehitatud hirmule. Lugu on jahmatav." Seetõttu teeb Laigu üleskutse kõikidele õpilastele, et nad annaksid teada koolikeskkonnas toimuvast ülekohtust aadressil toomas@opilasliit.ee, et leida üheskoos taolistele probleemidele lahendus.

EÕEL on loonud õpilasõiguste töörühma, mille eesmärgiks on teavitada õpilasi nii nende õigustest, kui rääkida ka õpilaste kohustustest kooli ja ühiskonna ees. "Loodetavasti suudab töörühm leida tasakaalu õiguste ja kohustuste vahel ning õpilastel kui ka õpetajatel on koolikeskkonnas hea koostööd teha," väljendab Laigu. Õpilasõiguste töörühm on leitav ka Facebookis.

Ühe kooli ning õpilaste lugu saad vaadata kolmapäeval, 9. märtsil, kell 20.05 ETV pealt. EÕEL allkirjastab iga-aastaselt õpilaste nimel koolirahu lepingu, mille selleaastane tunnuslause on "Koos on hea".

Eesti Õpilasesinduste Liit on vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis ühendab Eesti üld-, kutse- ja erihariduskoolide õpilasesindusi. EÕEL on suurim õpilaste esindusorganisatsioon Eestis, esindades oma liikmete kaudu üle 100 000 õpilase.