Koolivägivald on enamasti õpilaste vahel, aga mõnikord on see ka õpetaja - õpilase vahel. Sellistes olukordades, kus riid puhkeb koolitöötaja ning õpilase vahel, peaks siiski vähemalt täiskasvanu kainelt käituma. Hiljuti Pealtnägijas näidatud klippidel on näha, kuidas vene keele õpetaja õpilastele korduvalt kätega kallale läheb. Muidugi on see lubamatu, kuid kas mitte õpilased vahel oma käitumisega ei vii õpetajat nii kaugele, et viimane võib enesevalitsuse kaotada? 

Kui rääkida Pealtnägija juhtumist, siis seal oli ühel videoklipil näha, et õpetaja lõi umbes 16 - 17 aastasele noormehele õpikuga vastu pead, aga õpilane ning ka terve klass puhkes naerma. Kas siis tõesti pole tegu õpilaste poolse provokatsiooniga? Me ei tea, mis seal klassiruumis tegelikult toimub, sest iga õpilase, vene keele õpetaja ja kooli juhtkonna juttu ei saa tõetruult võtta. Me ei saa kindlad olla selles, kes siis õieti valetab või kes räägib tõtt.

Kokkuvõttes arvan mina isiklikult niimoodi, et õpetaja ei tohiks õpilasele mitte mingil juhul kätega kallale minna. Paljudel õpetajatel, ka mõndadel minu koolis, on väga vanamoeline arusaam, et kui õpilane ei allu korrale, siis tuleb teda füüsiliselt karistada. See on minu arvates väär arusaam. Mis õigus on õpetajal võõrast last lüüa või muud moodi füüsiliselt karistada? Vägivald vaid külvab hirmu.