Järgmisest õppeaastast alates asub Mustamäe Gümnaasiumis tööle hiina keele õpetaja, kes saabub Eestisse Tallinna Ülikooli Konfutsiuse Instituudi toel. Konfutsiuse Instituut varustab gümnaasiumi ka vajalike õppevahenditega (õpikud, töövihikud, e-raamatud jmt).

Hiina keelt on Mustamäe Gümnaasiumis ka varemalt õpetatud – gümnaasiumi inglise keele õpetaja Girta Päi eestvedamisel on 50 põhikooliõpilast osalenud hiina keele ringi töös ning osati just õpilaste suure huvi tõttu otsustati hiina keel valikainena gümnaasiumiosa tunniplaani lisada.

„Kui võrrelda suhtumist hiina keelesse täna ja mõned aastad tagasi, siis tundub, et selle keele tähtsust on mõistma hakatud. Kolm aastat tagasi imestasid paljude õpilaste vanemad, et miks me pakume õppimiseks „eksootilist“ keelt, mida „kunagi kasutada ei saa.“ Tänavu selgitasid aga 4. klassi õpilased mulle innukalt, et hiina keele oskusega võib tulevikus tähtsat tööd saada. Loodame koostöös Tallinna Ülikooliga õpilastele tagada kestva keeleõppe võimalikkuse,“ sõnas Girta Päi.

Tallinna Ülikooli eelõppekeskuse juhataja kt Berit Olli sõnul on koostööleping Mustamäe Gümnaasiumiga üks paljudest sammudest soovitud suunas.

„Usun, et tihedam koostöö üldhariduskoolide ja ülikooli vahel soodustab teadliku kutsevaliku tegemist ning õpingute jätkamist ülikoolis. Käesoleva aasta jooksul soovime alustada koostööd 6-7 Tallinna kooliga. Neile lisanduvad juba tavapärased e-õpe, külalisloengud ja teabepäevad, mille kaudu suhtleme koolidega üle kogu Eesti,“ sõnas Oll.