Kirjad on leidnud oma tee sadade tuhandeteni läbi sotsiaalvõrgustike. Võib vaid aimata, milline tohutu kogus reklaamtooteid ja muid postisaadetisi tüssangu tõttu oma tee prügikasti leidsid. Aol.com on kogunud kokku erinevatel aastatel avaldatud kirjad, millistel pole mingisugust tõepõhja all. Nagu võib veenduda, pole (terroristil?) lihtsameelsete ärritamiseks vaja läbi aegade teksti väga muutagi:

Detsember 2001

Ma tunnen, et pean teile mulle räägitud väga olulise info edasi andma.

Seitse naist suri pärast neile posti teel saadetud tasuta parfüümitestri nuusutamist. Toode oli mürgine. Kui te saate tasuta testreid nagu kreemid, parfüümid, mähkmed jne, siis visake need ära. Valitsus kardab, et tegu on järjekordse terrorismiaktiga. Nad ei avalda seda uudistes, sest nad ei taha meid ohust teavitada. Saatke see sõnum kõigile oma sõpradele ja pereliikmetele.

Olge terved!

Detsember 2009

PAKILISED UUDISED

Uudised Ampangi Gleneaglesi haiglast, tähtis, saatke edasi!

Seitse naist suri pärast neile posti teel saadetud tasuta parfüümitestri nuusutamist. Toode oli mürgine. Kui te saate tasuta testreid nagu kreemid, parfüümid, mähkmed jne, siis visake need ära. Valitsus kardab, et tegu on järjekordse terrorismiaktiga. Nad ei avalda seda uudistes, sest nad ei taha meid ohust teavitada või terroristidele uusi ideid anda. Saatke see sõnum kõigile oma sõpradele ja pereliikmetele.

Gleneaglesi haigla personaliosakond

Juuni 2010

Palun kulutage üks minut järgneva lugemiseks. uudised Gleneaglesi haiglast PAKILINE!

Geneaglesi haiglas suri seitse naist pärast neile posti teel saadetud tasuta parfüümitestri nuusutamist. Toode oli mürgine. Kui te saate tasuta testreid nagu kreemid, parfüümid, mähkmed jne, siis visake need ära. Valitsus kardab, et tegu on järjekordse terrorismiaktiga. Nad ei avalda seda uudistes, sest nad ei taha meid ohust teavitada või terroristidele uusi ideid anda. Saatke see sõnum kõigile oma sõpradele ja pereliikmetele.

Dian J Ford
Politseiülema büroo
Riskiohjamise osakond
101 M Street, SW
Washington, DC