Sarnaselt varasematele külaliskohtunikele on ka Marko arvamusel, et treenerite tase on ebavõrdne. "See on täiesti normaalne, et kahte tantsu ei jõuagi nädala ajaga ära õppida. Sellega saavad paremini hakkama need, kes õpivad kogenud treenerite käe all. Esimest korda osalevatel treeneritel on koreograafia tihti läbimõtlemata," arutleb Marko.