Teeviida külastajad said tema videost ka osa võtta. Kuidas täpsemalt, vaata juba videost.