Enda sõnul Londonis viibiv ning pärast kothuotsust (siiani) meediaga lahkelt suhelnud Anna-Maria on nüüd jäänud tabamatuks.

Kas naine on asunud ennast peitma või on asi milleski muus, kuid oma telefonidele ta terve tänase päeva jooksul enam vastanud ei ole.

Kui Galojan homme vanglakaristust kandma ei tule, ähvardab teda sundtoomine ja kui see ei õnnestu, kuulutatakse ta tagaotsitavaks. Kui süüdimõistetu jätkuvalt Eestist väljaspool asub, võib teda otsima hakata Interpol.