"Et tagada publiku ja esinejate turvalisust kontsertidel, kuhu tuleb tihti sadu külalisi, on Rock Cafe kehtestanud üsna konkreetsed ja üheselt mõistetavad sisekorraeeskirjad, mis kehtivad võrdselt kõigil majas toimuvatel pidudel – kõik meie majas aset leidvad sündmused on ühtviisi tähtsad nii korraldajatele, esinejatele kui ka turvameeskonnale," selgitab Rock Cafe meediajuht Gunnar Viese.

"Üheks sisekorraeeskirjade oluliseks punktiks on kindlasti nõue, et lavale ja lavatagusesse ruumi (mis oma olemuselt on artisti kodu, puhkekoht enne/pärast esinemist) pääsevad vaid need, kellel on turvatöötajatele ette näidata nõuetekohane randmepael. See on vajalik selleks, et lavatagusesse ruumi või lavale ei pääseks kõrvalisi isikuid ning ka selleks, et lihtsustada turvatöötajate ülesannete täitmist. Antud tingimus kehtib eranditult kõigile, kes soovivad lavale või lava taha pääseda ja seda olenemata ametist või Rock Cafes viibitud kordade arvust. Lava taha pääsu lubav käepael ei taga tingimata luba sealt lavale edasi liikuda ja kuna turvameeskonna isikkoosseis vahetub, siis tuleb aeg-ajalt ette olukordi, kus tuleb oma soove ja eesmärke korduvalt turvatöötajatele selgitada."

"Täname südamest artikli autorit, et andsite kinnitust, et kasutame turvafirma teeneid, kes täidab talle esitatud tööülesandeid korrektselt."