Eelistatakse omasuguseid!

Tavaliselt leitaksegi partner omavanuseliste seast, omast klassist, ülikooli grupist. Ühesuguse vanuse taga võib olla palju ühist, alates lasteaiast ja lõpetades muusikaeelistustega. Kindlasti ei saa seejuures eitada aga teise suhtlusprintsiibi olemasolu: erinevad võivad samuti teineteist tõmmata ja vahel tekitada isegi suurema tõmbe kui sarnasus.

Erinevus on küll teine valik, kuid uue arengu alus

Tuleb aga nentida, et endast erinevaga paari minek on enamasti järjekorras alles teine valik, alguses võetakse ikka omavanuseline või samast rahvusest partner. Teine valik täiendab esimest ja loob uusi väljakutseid. See on toiminud iidsetest aegadest kui Homo Sapiens lahkus on sünnikohast Aafrikas. Inimene lootis kohata midagi enneolematut, mida pole enne nähtus ja tõmbenumbriks sai erinevus, mis tekitab variatiivsust. Inimeste variatiivsus on olnud edu aluseks kui vaadata kasvõi multikultuurset Ameerikat.

Erivanuselised paarid, arvestage üldsuse eelarvamusega

Võib öelda, et suur vanusevahe võib olla edu ja õnne aluseks, sest ütles ju üks slogan hiljuti, et „erinevused rikastavad“. Suure vanusevahega partnerid aga peavad arvestama, et rahva enamus suhtub neisse negatiivselt. See on ka arusaadav, kuna enamus lähtub normatiivsest sarnasusest. Kõik endast erinev on ärritusallikaks ja ainult ühevanuselised saavad olla õnnelikud selle kaudu, et nad vastavad peavoolu normile. Tegemist on muidugi eelarvamusega.

Kolga soovitab: tundke neile kaasa, kes arenguvõimalust ei kasuta!

Mida soovitada suure vanusevahega paaridele? Tähelepanu peaks olema omavahelistel suhetel, et saaks leiaks aset teineteise rikastamine ja uue õppimine. Negatiivselt meelestatud enamusse võiks suhtuda nii, et nad ei tea millest ilma on jäänud. Ja võib-olla isegi kaasa tunda, et pole kasutanud ühte arenguvõimalusest.