Millised on aga peamised probleemid, millega saatkonda pöördutakse? "Saatkonnas puutume väga erinevate konsulaarjuhtumitega kokku, sageli on tegemist passi ja või raha kaotustega. Paraku on ka kinnipeetud Eesti kodanikke, kes saatkonna nõu ja abi vajavad. Aga tegeleda tuleb ka ÜKs surnud Eesti kodanike juhtumitega," selgitab konsulaarnõunik Signe Matteus.

Tõsised ja paraku ka sagedased probleemid on seotud ka Ühendkuningriikidesse tööle tulevate Eesti kodanikega. "Need probleemid puudutavad peamiselt noori vanuses 18. - 22. eluaastat, kellele Eesti (aga ka Läti ning Leedu) töövahendusfirmad või internetiportaalid on petuskeemide kaudu ÜKs tööd lubanud. Siia saabudes ei ole sageli lubatud tööd ega ka tööandjat või töö ning töötingimused ei ole need, mida Eestis lubati. Samuti on olnud juhtumeid, kus inimeselt võetakse ära pass ning ähvarduste saatel sunnitakse kriminaaltaustaga tegudele. Riiki saabutakse sellistel juhtumitel ühe-otsa piletiga ning taskurahata, mis tähendab tõsiseid probleeme. On näiteks olnud noori, kes on elanud tänavatel enne kui saatkonnaga on abi saamiseks ja Eestisse naasmiseks ühendust võetud.," räägib Matteus.

Konsulaarnõunik paneb südamele, et enne tööleminekut tuleb teha väga põhjalik kodutöö, sest mitte kõik töövahendusfirmad ei tegutse ausalt. "Kui firma küsib töövahenduse eest raha, on see signaal sellest, et firma ei tegutse seaduslikult. Samuti on kindlasti vajalik sõlmida enne tööle asumist korralik tööleping, milles on muuhulgas märgitud töötasu, tööaeg jms aga ka töötaja õigused. Täpsemat infot ÜKs töötamise kohta leiab saatkonna koduleheküljelt."

Mida teha, kui oled Londonis hätta sattunud?

Juhul, kui Eesti kodanik kaotab Londonis (või mujal ÜKs) passi või ID kaardi, tuleb võtta ühendust saatkonnaga (töövälisel ajal valvekonsuliga telefonil +372 53019999), kus väljastatakse Eestisse naasmiseks tagasipöördumistunnistus. Selle dokumendi taotlemiseks on vajalik esitada 2 fotot, tagasipöördumistunnistus väljastatakse tasuta.