Poest võib leida kümneid raamatuid, mis õpetavad naisi koristama, moosi keetma või lapsi kasvatama, kuid nendes raamatutes pole sõnagi meestest.

See on voliniku arvates sulaselge diskrimineerimine, sest kodutööd ei tohiks olla naiste pärusmaa ja tüdrukuid ei tohiks suunata elualadele, kus on väiksem palk ja vähem prestiiži.

Tänane "Omakohtu" küsimus oli: Kas soovoliniku tegevus Eestis on teile arusaadav?

91% saatesse helistanud eestlastest leidsid, et nemad ei mõista soolise võrdõiguslikkuse voliniku tegevust Eestis.

Saates avaldasid arvamust paljud inimesed, kes leidsid, et võrdsustamisega minnakse üle piiride ning voliniku pidamine on pigem maksumaksja raha raiskamine.

Vaata ka väikest klippi!