Muusikavideo stsenaarium sündis noorte kahetunnise ajarünnaku ja pitšimise tulemusena. Aktsioonis osalenud noortele anti ülesandeks välja mõelda muusikavideo stsenaarium, mis arvestaks ajalimiidi (üks öö), kaasatavate inimeste arvu (284), kasutatava tehnika (Phantom FLEX kaamera) ning ruumilisi (üks ruum) piirangud. Stsenaariumi alusel filmiti nelja tunni jooksul massistseenide ja spetsefektidega video. Muusikavideo esilinastus toimus juba ENTRUM ÖÖsessiooni järgmisel hommikul kell 10.00. Video järeltöötluseks oli kokku kolm tundi.

Muusikavideo aktsiooni eesmärk oli arendada noorte loomingulisust ning pakkuda noortele võimalust omandada praktilisi teadmisi ja oskusi loomemajanduse valdkonnas.

ENTRUMi tegevjuhi ja videoaktsiooni produtsendi Darja Saare sõnul peab noortes ettevõtliku mõtteviisi arendamine käima konkreetse majandusvaldkonna praktilise tundmaõppimise ja tegevuse kaudu. ”See on parim viis noori motiveerida võimalikult varakult iseseisvat majanduslikku elu alustama, elu, kus noorel on võime enda ümber eneseteostusvõimalusi märgata, osata arukalt organiseerida tegevusi ja olemasolevaid ressursse oma ideede realiseerimiseks ning vastutada enda ja teiste eest. Aktsioon läks noortele korda ning motiveeris neid veel suurema usinusega panustama ettevõtluse põhialuste ja majanduse õppimisse. Noored saavad nüüd aru, et nende ümber on tohutult võimalusi, mida peab oskama märgata ja kasutada,” räägib Saar

ENTRUM programmi Lääne-Eesti hooaja noore 15-aastase Magnus Liiri sõnul oli muusikavideo filmimine üks parimaid kogemusi tema elus. ”See kui õpid tundma, kuidas ühe muusikavideo produktsioon käib, ise aktiivselt sellesse protsessi panustades, annab tuhat korda rohkem, kui ühe järjekordse igava loengu kuulamine. See oli suur elamus meie kõigi jaoks ning motiveeris meid oma äriprojektide toimimisse veel enam panustada,” ütleb Liir.

Vaata videot Youtube'ist!