Avloi valis üldehituse eriala, sest talle pakkus väljakutset võimalus tegeleda põhjalikult ehitusega. Enne ametikooli õppima asumist oli Avloi ehitusega kokku puutunud palju ning ta valis eriala, mis oli talle jõukohane ja huvitav.

Noormees ütles, et õppima asujatelt eelnevaid erialaseid teadmisi ei oodata. „Kõik oskused olen saanud koolist,” lisas Avloi. Õppetöö prakiline osa toimub kooli ehituslaboris, kus laotakse müüre, paigaldatakse kipsi, plaaditakse, krohvitakse jne. ”Kui töö on valmis, siis lammutab õpilane oma tehtud töö,” kirjeldas Avloi õppetööd.

Üldehituse õpingud sisaldavad suures mahus praktikat. Avloi on oma oskusi täiendanud nii Eestis kui välismaal. „Kooli projektiga käisin praktikal Soomes, kus sain kõige huvitama kogemuse plaatimises,” ütles ta. Avloi tulevikuplaan on jääda Eestisse ja ta ei välista ka võimalust, et õpib tulevikus edasi.

Viimased pool aastat on Avloi valmistunud ülemaailseteks kutsemeistrivõistlusteks WorldSkills 2013. Saksamaal esindab ta Eestit plaatimise erialal. „Olen kõvasti oma võistlustööd harjutanud, et saavutada meistrikoht,” ütles Avloi. Ta lisas, et pinge on olnud suur ja treeningperioodil on jäänud kõik muud tegevused tagaplaanile.

Avloi on osalenud ka varem kutsemeistrivõistlusel. Ta on võistelnud paaril korral ”Jõulukellu” kutsevõistlusel, kus tuli oma oskused proovile panna müüriladumises. Tema praeguseks suurimaks saavutuseks on osalemine vabariiklikel kutsevõistlustel Noor Meister 2013, kus Avloi võttis mõõtu plaatimise erialal ja tuli Eesti meistriks

Noormees läheb Saksamaale ootusega saada üleilmsetelt kutsevõistlustelt meisterlikkuse medal. Meisterlikkuse medal antakse võistlejatele, kes saavad WorldSkills’il vähemalt 500 punkti ja sellega tunnustatakse õpilase suurepäraseid kutseoskusi. Avloi sõnul on ainuüksi WorldSkills´il osalemine võimas kogemus. ”Saan tutvuda erinevate töökultuuridega ja -tingimustega,” ütles ta. Avloi lisas, et kindlasti õpib ta võistlusest väga palju, kuidas ja mida tulevikus paremini teha. Noormehe väitel tekitab võistlemine suuremat huvi õpitava eriala vastu.

Sel aastal toimuvad ülemaailmsed kutsemeistrivõistlused WorldSkills 42. korda. Tänavu on asukohaks valitud Leipzigi linn Saksamaal. Eesti osaleb WorldSkillsil neljandat korda ning võistlustulle astuvad kümme noort meistrit kaheksal erialal. Lisaks plaatijale panevad oma oskused proovile florist, maastikuehitajad, trükkal, infotehnoloog, mehhatroonikud, mööblitisler ja ehitusviimistleja. Ühel keerukamal kutseoskuste proovikivil WorldSkills võistleb Avloi mitme päeva vältel teiste riikide parimate sama ala õppuritega. Kohtunikud hindavad nii nende tehnilist sooritust, meeskonnatööd kui ka suhtlemist.