„Kõige enam on võrreldes eelnevate vastuvõttudega aga kasvanud sisseastujate avalduste hulk tervisedenduse õppekavale, sest avaldusi esitati ligi kolm korda enam kui 2012. aasta suvel,“ sõnas õppeosakonna juhataja Liina Tenno.

Kõige suurem konkurss Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis oli sarnaselt möödunud aastatele ka seekord hambatehniku õppekavale (22,7), järgnesid ämmaemand (11,2) ja tegevusterapeut (8,4). Konkurss rakenduskõrgharidusõppe õppekavadele oli keskmiselt 6,4 soovijat ühele õppekohale. Kutseõppes laekus kõige enam avaldusi hooldustöötaja õppekavale.

Avalduste vastuvõtt Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli lõppes 4. juulil. Avaldusi oli võimalik esitada alates 1. juunist, kuid kõige suurem hulk avaldusi esitati vastuvõtuperioodil 25. juunist 4.juulini. Kandideerida oli võimalik nii rakenduskõrgharidusõppe kui kutseõppe õppekavadele Tallinnas ja Kohtla-Järvel.

Kui üldine vastuvõtt kõrgkooli lõppes möödunud nädalal, siis tänasest kahe töönädala jooksul kuni 19. juulini on Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis avatud vastuvõtt eelnevat kutseharidust omavatele õdedele, kes soovivad läbida õe põhiõppe õppekava rakenduskõrgharidusõppe diplomi saamiseks. Novembris toimub aga vastuvõtt erakorralise meditsiini tehniku kutseõppesse ja õe eriala koolituse (terviseõde) rakenduskõrgharidusõppesse.

Erinevalt mitmetest teistest kõrgkoolidest tuleb kõigil Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli sisseastujatel läbida kõrgkooli astumiseks vastuvõtutest ja vestlus ning mõne eriala puhul ka vastuvõtukatse. Sellel nädalal asuvadki kõrgkooli vastuvõtukomisjonid kandidaatidega vestlema.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on rahvusvaheliselt tunnustatud tervise ja heaolu valdkonnas koolitust pakkuv riiklik rakenduskõrgkool. Kõrgkoolis saab õppida õenduse, tervisedenduse, farmatseudi, optometristi, hambatehniku, tegevusterapeudi, ämmaemanda ning kutseõppe erialasid.