Hea küll, me ei saa isegi unistada haridussüsteemist, mis rahuldaks kõikide indiviidide vajadusi, kuna see lihtsalt ei ole võimalik. Samas võiks üle vaadata, kas me ehk ei õpi asju, mida tõepoolest mitte kellelgi mitte kunagi reaalselt vaja ei lähe, asju mis lihtsalt on ajast maha jäänud.

Võtame näiteks matemaatika. Kahtlemata on tegu väga olulise reaalainega, mille õppimine arendab muuhulgas ka meie aju, väga hea, kuid taolist peastarvutamist ei kasutata tänapäeval enam kuskil.
Tänapäeval on lisaks inimesele kasutuses ka arvutid, väga targad arvutid, mis oskavad arvutada kordades kiiremini ning paremini kui kõik inimesed kokku. Mina leian, et vähemalt gümnaasiumis tuleks keskenduda pigem sellisele matemaatikale, millega ka tegelikult on midagi peale hakata, ehk siis kuidas võimalikult efektiivselt ühendada inimese aju ning arvuti võimekad protsessorid.

Näiteid võiks tuua veel teisigi alasid, olgu selleks siis joonestamine, kus kasutatakse õpikuid, mis pärinevad aastast 1980, kuna "vahepeal ei ole midagi muutunud", kuigi jällegi reaalselt toimub kogu projekteerimine ning muu jooniste tegemine kasutades arvutiprogramme, miks mitte õppida seda siis ka koolis?

Kui ka Sinul on näiteid selle kohta, miks koolisüsteem on iganenud, siis anna sellest teada kommentaariumis!