Tööinspektsiooni laekub igal aastal ca 3000 avaldust töövaidluste lahendamiseks. Paljude töötasuga seotud vaidluste põhjustajaks on valedel lepingulistel alustel suhted, kus kogemata või meelega on töölepingu asemel sõlmitud töö tegijaga hoopis vähem sotsiaalseid garantiisid pakkuv töövõtuleping või käsundusleping. Sellega lükkavad tööandjad ebaõiglaselt kõik kohustused töötegija rahakotile, vähendades ise tööjõukulusid. Teiseks murekohaks on pöördujatel ebaseaduslike tasuta proovipäevade nõudmine teenindusasutustes. Töötajate vähene teadlikkus oma lepingulistest õigustest aga ka kohustustest teeb sellise kuritarvituse pahatihti liigagi lihtsalt teostatavaks.

Mida tuleks igal noorel teada töösuhetest?

• Eelista alati kirjalikku töölepingut, sest see annab mõlemale osapoole selge ülevaate õigustest, aga ka võetud kohustustest ning vastutusest. Kirjalik tööleping sõlmi alati ka lühiajalise töötamise korral.
• Tasuta proovipäevi pole ette nähtud rohkem kui üks ja sedagi Eesti Töötukassas arvel olevale töötule. Muudel juhtudel on töötaja nö „proovimiseks“ ette nähtud tasustatud katseaeg.
• Kontrolli tööandja tausta äriregistrist ja krediidiinfost. Olulist infot võid saada ka ettevõtte või juhi nime googeldades.
• Kui tööd pakub vahendaja, veendu, et tal on olemas lepingulised suhted tegeliku tööandjaga.
• Kontrolli riigiportaalis www.eesti.ee, et tööandja on tasunud sotsiaalmakse ja sinu ravikindlustus kehtib, selleks sisene rubriiki „E-teenused→Kodanikule→Raha ja omand→Maksu- ja Tolliametile esitatud palga- ja muud väljamaksed“. Juhul kui selgub, et väljamakstud tasu ei ole deklareeritud või on deklareeritud osaliselt, tuleb sellest teavitada maksuhaldurit.
• Tasub teada, et ravikindlustus ei kehti alla kolmekuuliste võlaõiguslike töösuhete korral või tähtajalise töölepingu korral.
• Rohkem teavet töölepingu kohta leiad veebilehelt www.tooleping.ee. Veebilehelt leiab ka vastused küsimustele, mida töölepingu kohta Tööinspektsioonile kõige tihedamini esitatakse.
• Töösuhteid puudutavate küsimuste ja kaebuste korral pöördu Tööinspektsiooni juristi telefonil 640 6000 igal tööpäeval kella 9–15 või e-postiga jurist@ti.ee. Tööelu kohta lisainfot jagab ka Tööelu portaalist.