Kohutav: Õpilased peavad ennast õpetajatest paremaks ja ei austa neid.

Keskendusmis: -raskustega ja kasvatamatud lapsed.

Alma: Tänapäeva lastel on õigused, aga kohustused ja vastutamine puudub.

Exõpetaja: Õpetaja töö suurim väljakutse on õpilaste väljakiskumine mugavustsoonist. Kui vaatate kasvõi “Üheksandike” noori, siis enamasti on nad lodevad ludrid, kes tahaksid paremat, aga ei viitsi selle nimel pingutada. Noorel õpetajal oleks mõistlik vahetada ametit, enne kui langeb samasugusesse mugavustsooni.

Õpilane: Kindlasti on kõige raskem see, et õpilasel on põhimõtteliselt antud õigus käituda moraalitult. Ülbamine, eiramine, ükskõiksus õpitava suhtes — õpetaja ei tohi midagi teha, sest muidu käsitletakse õpetaja käitumist ahistamisena. Loosung — “klient on kuningas“ — on kooli seinale kirjutatud meetrisuuruste tähtedega. Kool on muutunud hariduse omandamise kohast teenindusasutuseks ja õpetaja on teenindajaks.

Kokkuvõtja: Olen nüüd juba pensionärina ajaliselt distantsilt tagasi vaadates jõudnud järeldusele, et kõiki häid ja õilsaid kasvatuslikke eesmärke oleks kergem saavutada, kui õpetajad ühes koolis üksteist toetaksid. Erinevatel põhjustel tekkinud lahkhelid võivad viia selleni, et ka õpetajad võtavad omavaheliste suhete klaarimisel kasutusele lubamatuid võtteid, nagu õpilastega manipuleerimine, kolleegi halvustamine, odava populaarsuse taotlemine. See kõik jõuab kaudselt ka õpilasteni. Eriti kohtab seda kollektiivis, kus on rohkem eakaid ja pikka aega samas koolis töötanud õpetajaid.

Triibu: Kõige hullem on see, et õpetajast on saanud sotsiaaltöötaja. Lapsed toovad endaga kooli kaasa nii palju muid probleeme, millega peab keegi tegelema ja see on sageli õpetaja. Õpetaja ei ole enam ammu ainult õpetaja. Kahjuks pean nõustuma eelkõnelejatega, et õpilased on kohati väga ülbed. Hästi teatakse oma õigusi, kuid mitte kohustusi. Sama kehtib ka vanemate kohta.

Reet Kaarmaa: Lõpetasin küll töötamise selle aasta augustis, aga minu arvamus, et kõige raskem on panna õpilasi iseenda vajadusi ja motivatsiooni hindama. Leida iga õpilase kõige õigem õppimiseviis, meetod, kuna iga inimene õpib erinevalt. Ilmselt ka seada endale eesmärke ja õppida selleks, et midagi selgeks saad, mitte hinnet saada. Minu meelest antakse õpilstele liiga palju kodutöid ja ainet ei saada selgeks tundides, miks, ei oska teiste kohta öelda, oma aines ei näinud suurt vajadust pikkadeks kodutöödeks v.a raamatute lugemine. Olin inglise keele õpetaja.