Võlgniku vara väärtus on üle 300 euro, kuid võlgu on kokku üle 500 000 euro, ütles kohtu pressiesindaja BNSile. Kohus leidis, et võlgnikul puudub maksevõime, tema tegevus on lõppenud ja puuduvad väljavaated selle taasalustamiseks.

Pankrotiseaduse järgi lõpetab kohus määrusega menetluse pankrotti välja kuulutamata raugemise tõttu olenemata võlgniku maksejõuetusest, kui võlgnikul ei jätku vara pankrotimenetluse kulude katteks ning ei ole võimalik vara tagasi võita või tagasi nõuda, sealhulgas puudub võimalus esitada nõue juhtorgani liikme vastu.

Antud juhul puudub võlgnikul vara isegi ajutise pankrotihalduri töötasu ja kulutuse täies ulatuses katmiseks.