Kui Eestis pakub sellist eneseteostusvõimalust Noored Kooli, siis Suurbritannias viljeleb sarnast ideed Teach First. Ühendkuningriikide ülikoolilõpetajate hulgas populaarsuselt kolmas tööandja edestab teiste hulgas selliseid suurfirmasid nagu Goldman Sachs, Google, Apple, BBC, Microsoft, L’Oréal, Coca-Cola Enterprises, J.P. Morgan, Rolls-Royce.

Teach First treenib kõrgharidusega noori hiilgavateks õpetajateks, kes inspireeriksid neid kõige enam vajavaid õpilasi. Võimekad noored, kes suudavad õpetada kümneid teismelisi, kasvavad liidriteks, leides tulevikus rakendust väga erinevatel elualadel.

Kuidas 11 aastat väldanud programm ennast tänaseks tõestanud on?

Teach Firsti värbamisjuht James Darley selgitab, et võrreldes "tavakoolidega" on 14-16-aastaste Suurbritannia põhikooli õpilaste keskmine ühe hinde võrra kõrgem koolides, kus õpetavad Teach First programmi õpetajad.

Projekti edukust kinnitab Darley sõnul veel see, et Teach First on saanud kõige kõrgemaid hindeid Suurbritannia haridusametnikelt. Offsted (Office for Standards in Education, Children's Services and Skills -G.T) on 2011. aastal hinnanud Teach Firsti kõikides 44 kategoorias kõige kõrgemalt.

Rääkides elulisematest näidetest toob Darley välja Heena Ishaq'i juhtumi. Õpilane, kellel ei läinud koolis algselt kuigi hästi, ütles hiljem: "Teachi Firsti õpetajad, kes mind juhendasid, aitasid muuta mu perspektiivi kooli ja õppimise suhtes. Nad mitte ainult ei puhunud tundidele elu sisse, nad ka motiveerisid ja inspireerisid mind." Heena sai sisse Yorki ülikooli (Inglismaa üks parimaid ülikoole koos Cambridge'i ja Oxfordiga -G.T), kus ta õppis inglise keelt ning liitus 2013. aastal Teach First programmiga. See on tema võimalus anda tagasi demotiveeritud, kuid potentsiaalikatele noortele seda, mida programm talle pakkus.

Teach Firsti erakordne menu ülikoolilõpetajate hulgas

Möödunud aastal esitati Teach First programmi 7 602 avaldust, vastu võeti 1 261 kandidaati. Üheteist tegutsemisaasta jooksul on huvi programmis osalemise vastu aina kasvanud. Selle ilmseks tõestuseks on Suurbritannia mainekas uuring “The Times Top 100 Graduate Employers”, kus viimase aasta tudengitelt küsitakse, milline tööandja annab ülikoolilõpetajatele kõige paremad võimalused. Teach First on selles pingereas muljetavaldaval kolmandal kohal, jäädes maha vaid suuruselt maailma teisest audiitorteenuseid pakkuvast ettevõttest PwC ja samu teenuseid pakkuvast firmast 22Deloitte.

Darley usub, et menu põhjuseks on heategevuslik aspekt: "Programmi teeb populaarseks just visioon, mille kohaselt ei tohiks ühegi lapse võimalused hariduses olla piiratud tema sotsiaalmajandusliku tausta tõttu. Teach First programmiga liitujad nõustuvad meiega, et on ebaõiglane, kui edukus elus sõltub vanemate jõukusest. Meie programmi kandideerijad on valmis selle suhtes midagi ette võtma."

Suurimad väljakutsed

Kuigi puudujäägid hariduses on kõige suuremad just väljaspool Londonit, siis kooli asukoht on sageli peamine põhjus, miks osa kandideerijatest otsustab viimasel hetkel pakkumist mitte vastu võtta.

"Kuigi proovime tööandjana olla konkurentsivõimelised, siis raske on võistelda investeerimispangaga, mis pakub koolilõpetajale 3 korda kõrgemat palka kui meie. Seega tuleb meil kahjuks vahel kaotus suurkorporatsioonide ees vastu võtta," nendib Darley.

Programmi läbinute näol on tegemist tulevaste liidritega

Teach First pakub programmis osalejale kõige kõrgema kvalifikatsiooniga treeningprogrammi, mida viivad läbi parimad ülikoolid, et teha neist õpetajad selle sõna kõige sügavamas tähenduses. Koolituse läbinud töötavad 2 aastat õpetajatena, peale mida saavad nad soovi korral koolitust ja tuge, et kasvada liidriteks ka väljaspool klassiruume. Nii on neil võimalik õpetaja ametilt mõnele muule elualale edasi suunduda.

Ettevõtted, kes Teach First programmi toetavad, pakuvad selles osalejatele mentoreid, praktikakohti, ja on valmis kaaluma nende tööle võtmist, kui õpetajad on 2-aastase programmi läbinud.

Kõige silmapaistvamad edulood lõpetajate hulgas

Teach First programmi lõpetanute hulgas on 8-st saanud ülemõpetajad, 88-st ülemõpetajate assistendid ja üle 200 töötab PwC, Deloitte'i, Accenture'i, Civil Service Fast Stream'i ja Goldman Sachs'i heaks.

Mitmed lõpetajad on ise pannud aluse heategevuslikele organisatsioonidele, mis tegelevad sotsiaaltöö arendamise ja haridusteemadega Suurbritannias.

Mis saab õpetajatest peale programmi läbimist?

Peale 2-aastase programmi läbimist otsustab 70% Teach Firsti õpetajatest jätkata töötamist koolis, kus neil on võimalik edasi pürgida kõrgemale positsioonile ning saada erinevaid stipendiume ja palgatõusu. "Kui vaadata, et 11 aasta jooksul on kõikidest programmis osalenutest 57% endiselt õpetajad ja et 70% neist õpetab raskemates koolides, siis oleme tulemuste üle üsna rõõmsad, kuna probleemide lahendamiseks vajame me liidreid ühiskonna eri aladel," on Darley rahul, kuid möönab, et pikk tee on veel minna.

"Sellised programmid, nagu Teach First ja Noored Kooli nõuavad aega, kuid me saame juba täna näha selgeid muutuseid paremuse suunas. Meie mõju ühiskonnas kasvab saadikute (2-aastase programmi läbinud -G.T) hulgaga," usub Darley idee kasulikkusse pikemas perspektiivis ja kinnitab, et külvatud vilja saavad tulevikus lõigata ühiskonna eri valdkonnad.