Nägin selles ühelt poolt head enesearenguvõimalust — programm lubas õpetamis- ja juhtimiskoolitusi, rahvusvahelisi kontakte ning intensiivset töö- ja õpikogemust — ja tundsin samas, et saan seeläbi rahuldada maailmaparajandalikku vajadust ühiskonna hüvanguks panustada. Ma ei arvanud, et sellest esialgu kaheaastaseks planeeritud kõrvalepõikest leian enda tõelise kutsumuse, kuid just nii on see läinud. Õpin täna koolijuhtimise erialal, töötan Haridus- ja Teadusministeeriumis ning näen ka tulevikus end koolis töötamas.

Haridus kui Eesti tuleviku võtmevaldkond

Haridusvaldkonnas tegutsemine pakub suurepärase võimaluse nii enese teostamiseks kui Eesti arengusse panustamiseks. Kuna rahvusvahelistes võrdlusuuringutes saavutavad Eesti õpilased väga häid tulemusi, on just haridus see valdkond, kus Eestil on reaalne võimalus tõusta maailmas tõeliseks eestvedajaks. Mis oleks, kui me kujundaksime Eestis lähiaastate jooksul 21. sajandi vajadustele vastava koolisüsteemi, kus on motiveeritud nii õpilased kui õpetajad, kus toetatakse ja arendatakse välja igaühe võimed ning mille najal areneb Eesti majandus ja kasvab üldine heaolu? Mis oleks, kui maailma parima hariduse saaks Eestist?

See ühelt poolt kauge, kuid samas täiesti realistlik unistus motiveerib mind jätkuvalt hariduses töötama ja annab põhjuse kõrge saavutusvajadustega inimestele valida oma tegevusvaldkonnaks just haridus.

Minult on küsitud, kas olen tagantjärele kahetsenud loobumist tasuta õppekohast juura magistrantuuris. Aus vastus on, et ei. Elan kaasa oma kunagiste kursusekaaslaste edule, kellest mitmed on tänaseks advokaadid, prokurörid ja mainekate ettevõtete õigusnõunikud, kuid ei tunne, et minu töö oleks vähem oluline või rahuldustpakkuv. Kui midagi kadestada, siis ehk ainult seda, et erinevalt õpetajaametist on nende töö ühiskonnas vääriliselt tunnustatud, mh rahaliselt.

Noored Kooli programmi eelised

Noored Kooli programmis osalemine andis mulle mitmed oskused ja kogemused, mille sarnaseid ma ülikoolist või ka erialasele tööle suundudes koheselt ei oleks saanud. Kui reeglina ei saa vastne ülikoolilõpetanu oma esimesel töökohal juhirolli, siis õpetajana vastutasin igapäevaselt enam kui saja õpilase arengu juhtimise eest.

Pidin olema strateeg, seades eesmärgid ja kujundades neist eesmärkidest lähtuva õppeprotsessi, mis motiveeriks iga õpilast pingutama ja paneks õppimisest rõõmu tundma. Pidin olema inspireerija, kes suudab mõjutada õpilaste hoiakuid ja väärtushinnanguid. Õppisin aega efektiivselt kasutama, konfliktiolukordade ja suure töökoormusega toime tulema, ennast kehtestama ja grupiprotsesse juhtima, rääkimata pidevast ainealasest enesetäiendusest ja saadud pedagoogikaalastest teadmistest.

Kui lisada Noored Kooli programmi mentorlustugi, rahvusvahelised koolitusvõimalused, tugigrupp ja sõpruskond lennukaaslaste näol, siis julgen küll arvata, et tegemist on ühe parima noortele suunatud liidriprogrammiga Eestis.

Samal ajal on muidugi oluline silmas pidada, et Noored Kooli eesmärgiks ei ole tegelikult tasuta juhtimiskoolitust pakkuda, vaid pikas perspektiivis tagada väga hea haridus igale lapsele Eestis. Seega inimestel, kes soovivad programmi kandideerida, tasub oma otsus väga tõsiselt läbi mõelda — Noored Kooli eeldab vähemalt kaheaastast täielikku pühendumist oma õpilastele. Ambitsioonikatele maailmaparandajatele soovitan igal juhul Noored Kooli programmis osalemist kaaluda.