Raimond Valgre looming on Jaan Söödi elus olnud lapsepõlvest peale ja tema meelest peitub romantikust helilooja muusikas igatsus ja soovid. Aja jooksul on Jaan Valgre loomingut esitanud palju: „Täpset arvet pidanud ei ole, aga võib öelda päris palju. Lisaks Valgre loomingule sümpatiseerivad Eesti heliloojatest Söödile ka Arne Oit ja Erkki-Sven Tüür.

Söötide suguvõsa on seotud Valgrega mitmendat põlve. Nimelt mängis Jaan Söödi vanaisa Ferdinand Sööt koos Valgrega Eesti Laskurkorpuse orkestris. Seega on musikaalsust esinenud Söötide suguvõsas juba varem: „Vanaisa oli viiuldaja ja tegutses enne sõda lausa orkestrijuhina“, meenutab Sööt.

Vabal ajal Jaan muusikat ei mängi. „Kuna muusika on minu töö, siis vabal ajal ma tõesti pilli mängima ei kipu. Lisaks on vaba aega ka väga vähe,“ tunnistab ta ja paljastab, et kuulab ise kõige meelsamini inglise lauljat Bryan Ferryt.

Sellel suvel esineb Jaan Sööt üheskoos kauaaegse sõbra Rain Simmuli ja Allan Jakobiga muusikalises etenduses "Kohtumine Valgrega", mis jutustab läbi teksti ja muusika Raimond Valgre erilisest elust.

Täpsem info SIIT