Eestist võttis osa haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe, kelle sõnul on Soome haridusministri Krista Kiuru kokku kutsutud arutelu väga vajalik ning teretulnud. Soome haridus- ja kommunikatsiooniminister on algatanud põhjalikud arutelud ka Soome haridussüsteemi ja koolikorralduse uuendamiseks, et Soome kool oleks jätkuvalt kvaliteetne ja kaasaegne ning õpilased ja õpetajad oleksid motiveeritud.

„Hariduses edukate ja õppimishuviliste riikide tihedamast koostööst võidavad kõik. Seetõttu me kindlasti toetame Soome ettepanekut teha rohkem riikideülest koostööd haridusuuenduste alal. Laienema peaks maade hulk, kes on valmis omavahel arutama pikemaajalise mõjuga uuenduste üle, mille eesmärk on tagada võrdselt väga hea põhiharidus kõigile õppuritele,“ rääkis asekantsler Madis Lepajõe.

Näitena riikidevahelisest koostööst haridusuuenduste vallas toodi esile Soome ning Eesti koostööd info- ja kommunikatsioonitehnoloogias – ühe arendusena on riikidel plaanis ühise hariduspilve loomine.

Haridusseminar võeti kokku reedel toimunud Soome arvamusfestivali haridusteemalisel arutelul, millest võtsid osa Soome haridus- ja kommunikatsiooniminister Krista Kiuru, president Tarja Halonen, Šanghai rahvusvaheliste haridusuuringute keskuse direktor Minxuan Zhang ning Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe.