Parimana pälvis hõbemedali Rasmus Kisel Gustav Adolfi Gümnaasiumist. Pronksmedalid said kaela Tallinna Reaalkooli õpilased Kristjan Kongas, Joonas Kalda ning Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilane Taavet Kalda. Aukirjaga tunnustati Tallinna Reaalkooli õpilast Oliver Nisumaad. „Selliste tulemustega oleme Euroopa riikide arvestuses esirinnas, kuna üldpingerea eesotsas domineerivad peamiselt Aasia riigid,“ rõõmustas noorte tulemuste üle mentor, Marseille' Ülikooli doktorant Mihkel Kree.

Kümne tunni jooksul tuli õpilastel lahendada nii teooria- kui ka eksperimentaalülesandeid. „Teooriaülesanded osutusid tavapärasest keerukamaks, kuid tegeleda tuli huvitavate teemadega,“ sõnas Kree, tuues näiteks, et uurida tuli nii seebimulli võnkumisi kui ka vedeliku ja auru omavahelist tasakaalu, mille alla läheb näiteks hommikuse udu tekkimine; uuriti ka elektrivoolu gaasis nagu see toimub näiteks sädemes või välgus. Eksperimentaalvoorus uuriti valguse polarisatsiooni abil kaksikmurdumist, mis tuleb nähtavaks näiteks pinge all olevates plastikmaterjalides.

Enne olümpiaadi korraldati õpilastele mahukas treeningprogramm: eksperimente õpiti nädala jagu Soomes ja paaril päeval ka Eestis Eero Uustalu käe all. Teooria osas toimus koos soomlastega Eestis põhjalik treeninglaager Jaan Kalda ja Ants Remmi juhendamisel. „Meie parima õpilase Rasmus Kiseli edu olümpiaadil seisneski selles, et ta suutis end ühtlaselt hästi realiseerida nii teoorias kui eksperimendis, sest raskete teooriaülesannete valguses oli seekord eksperimendil võrdlemisi suur kaal,“ kiitis Kree.

Juhendajatena saatsid õpilasi olümpiaadil Marseille' Ülikooli doktorant Mihkel Kree ja Cambridge'i Ülikooli magistrant Stanislav Zavjalov.

Eesti võistkondade lähetamist rahvusvahelistele võistlustele rahastas haridus- ja teadusministeerium ning koordineeris Tartu Ülikooli teaduskool.