Top 10 sekka mahtus nii Michael Jackson kui Oasis, selgub Blinkbox Music lehe koostatud uuringus, kus osales 2000 täiskasvanud muusikakuulajat.

Pea kaks viiendikku uuringus osalenuist tõdes, et enamasti ei saa nad popplugudes kõlavatest sõnadest arugi.

Killersi ninamees sõnas seepeale: "Ilmselt segab inimesi, et see pole grammatiliselt korrektne, aga ma arvan, et mul on õigus teha, mida ma tahan."

Loe, millised on Top10 veidraiamad laulusõnad. Võtsime vabaduse need ka tõlkida, aga peame kohe hoiatama, et selgemaks need sellest ei muutu!

01: The Killers, "Human"
"Are we human, or are we dancer?"
Oleme me inimene või oleme me tantsija?

02: The Beatles, "I Am The Walrus"

 "I am the eggman, they are the eggmen, I am the walrus, goo goo g' joob."

"Ma olen munamees, nemad on munamehed, ma olen merihobu, hee heea h'töö"

03: Michael Jackson, "Earth Song" 

"What about elephants? Have we lost their trust?"

"Mis värk on elevantidega? Oleme me kaotanud nende usalduse?"

04: Lionel Richie, "All Night Long"

 "Tom bo li de se de moi ya, yeah jambo jambo."

Jambo tähendab suahiili keeles "tere", kõik muu on aga väljamõeldud sõnadejada, on Richie tunnistanud. 

05: Carly Rae Jepsen, "Call Me Maybe"

 "Before you came into my life, I missed you so bad."

"Enne kui tulid mu ellu, igatsesin sind nii väga"

06: Black Eyed Peas, "Boom Boom Pow" 

"Beats so big I'm stepping on leprechauns."

"Biit on nii suur tallan härjapõlvlastel"/ "Peksab nii suurelt"?

07: Duran Duran, "The Reflex"

 "The reflex is an only child, he's waiting in the park."

"Refleks on ainus laps, ta ootab pargis"

08: Wham! Club Tropicana 

"Club Tropicana, drinks are free, fun and sunshine, there's enough for everyone, all that's missing is the sea."

"Club Tropicana, joogid on tasuta, lõbu ja päikesepaiste, jagub kõigile, puudub vaid meri."

09: Taylor Swift," Love Story"

"Cause you were Romeo, I was a scarlet letter, and my daddy said stay away from Juliet."

"Sest sina olid Romeo, ma olin truudusetu, ja mu isa käskis eemale hoida Juliast."

10: Oasis, "Champagne Supernova"

"Slowly walking down the hall, faster than a cannonball."

"Aeglaselt kõndimas kordidori mööda, kiiremini kui kahurikuul"