Töötoad lastele ja noortele toimuvad 14.-16. oktoobril kell 12.00-17.00 Tapa Gümnaasiumis.

Töötubadest saavad osa võtta Tapa valla ja naabervaldade, Lääne-Virumaa, aga ka teiste Eesti piirkondade lapsed ja noored vanuses 6–19, oodatud on ka filmihuviliste vanemad. Töötoad on tasuta.

Eelregistreerimisel tuleb kirja panna oma nimi, lapsevanema nimi, kool, elukoht (omavalitsuse täpsusega), telefoninumber ja kindlasti e-maili aadress, et hiljem oleks koolitusel osalejaga toimumise osas võimalik kontakteeruda. Kõik töötubades valminud filmid osalevad ka konkursil. Välja antakse Grand Prix ning palju eriauhindu. Konkursitulemused tehakse teatavaks festivali galal, 25. oktoobril 2014 Tapa Kultuurikojas.

Kahe eelneva aasta festivali raames, aastatel 2012–2013, on animatsiooni-töötubades osalenud kokku üle 200 noore ja täiskasvanu, kelle fantaasialendu võib näha kokku 75 animatsioonis, kogupikkusega üle poole tunni.