“Hiljuti küsiti minult, kas ma tean, kes on fantoomtudeng,” rääkis rektor Tiit Land avaaktuse kõnes. "Jah, ikka tean. Fantoomtudeng on nagu olemas ja nagu ei ole ka. Ka minu loengus on olnud fantoomtudengeid. Ta istub küll loengus, kuid tegelikkuses suhtleb sotsiaalvõrgustikus. Ta tegeleb enesepettusega, sest usub, et loenguruumis füüsiline viibimine annab parema eksamitulemuse. Head tudengid, ärge tegelge enesepettusega!"

Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land jagas aktusekõnes soovitusi esmakursuslastele:

1. Esimene soovitus on mõistagi õppida. Õppimine tähendab ennekõike aktiivset osalemist õppetöös ning mitte ainult eksami sooritamist.

2. Olge nõudlikud, nii enda kui õppejõudude suhtes. Andke tagasisidet, seadke endale juba täna eesmärgiks, et kolme aasta pärast jätkate oma haridusteed magistriõppes.

3. Suhelge ja olge aktiivsed ka väljaspool loenguruume, väljaspool virtuaalset sotsiaalvõrgustikku. Ülikooli seinte vahel loodud reaalsed suhted kestavad kaua ja võivad määrata teie saatuse aastaid hiljem.

4. Osalege aktiivselt üliõpilaskonna tegevuses. Üliõpilaskond on loodud kaitsma teie huve ning esindama teid väljapool oma alma mater´it.

5. Õppige semester või kaks vahetusüliõpilasena mõnes välisülikoolis. Tallinna Ülikoolil on üle poolesaja partnerülikooli üle maailma ning vahetusüliõpilasena on võimalik õppida enam kui 600 Euroopa ülikoolis.

Täna alustab Tallinna Ülikoolis esmakordselt õpinguid ligikaudu 2700 üliõpilast. Nendest üle 1800 on bakalaureseõppe esmakursuslased ning ligi 900 tudengit alustab õpinguid magistriõppes. Kraadiõppes alustab õpinguid ligikaudu 230 välistudengit ning 250 uut vahetustudengit välisülikoolidest.

Edukat ja teguderohket uut akadeemilist aastat!