Dr Kidman oli ordeniga tunnustatud kliiniline psühholoog ja Sydney tehnikaülikooli tervisepsühholoogia osakonna direktor.