Koos temaga võistlevad töötegemises üle 500 Euroopa kutsekooli noore 41 erialal. Veel enne kohvrite pakkimist vestleme Gristeliga trükindusest, tööst ja eelseisvast suurkatsumusest.

Miks valisid selle eriala?

Erialavaliku tegemisel oli mulle abiks ja nõuandjaks ema. Ma teadsin kindlalt, et ma ei taha õppida traditsioonilisi tüdrukute erialasid, seega jäid kohe kõrvale juuksur, kokk, teenindaja, müüja ja muud taolised erialad. Nii jõudsin oma otsingutega Tallinna Polütehnikumini, kust leidsin trükitehnoloogia eriala, mis tundus mulle põnev.

Kas tüdrukuid õpib veel trükkaliks?

Minuga koos õppis veel neli tüdrukut, kuid mina olen neist ainus, kes erialal töötab. Siiani ei ole ma kohanud ühtegi naist, kes töötaks trükkalina, kuigi olen kuulnud, et Eestis selliseid on. Arvan, et minu erialal saavad tegelikult kõik hakkama.

Miks sulle meeldib trükitehnoloogia?

Mulle meeldib trükkimise protsess, saan näha algusest lõpuni, kuidas erinevad trükised valmivad. Sellel erialal ei saa kunagi tekkida tunnet, et seisad ühel kohal, pidevalt tuleb ennast täiendada, sest tehnika ja trükimasinad arenevad kiiresti.

Milliseid oskusi ja teadmisi oli vaja sisseastumisel?

Sisseastumisel tuli esitada põhikooli lõputunnistus, seejärel oli test ja vestlus. Kuna minul olid tunnistusel kõik viied, siis mina testi ja vestlust ei pidanud tegema.

Kuidas õppetöö välja nägi?

Alguses oli õppetöö rohkem suunatud üldainetele, mida aeg edasi, seda rohkem lisandus
erialaseid aineid. Põhilised oskused omandasin praktikal, seega olenes väga palju praktikajuhendajast ettevõttes. Minul vedas praktikajuhendajaga, sest koostöö ja õppimisprotsess sujusid väga hästi, arvan, et see on ka üks põhjus, miks mina töötan erialal.

Kus sa praktikal oled käinud?

Eestis olen käinud koolipraktikal, raamatutrükikojas ja teistes trükikodades, kus olin algusest lõpuni toote valmimise juures. Olin neli nädalat praktikal Soomes Jyväskylä Ametikooli trükikojas, kus trükkalite väljaõpe on teistmoodi ülesehitatud. Seal õpetatakse trükkalitele ka trükiettevalmistust, mis Tallinna Polütehnikumis on eraldi eriala, see oli minu jaoks väga huvitav kogemus.

Kas teed juba täna ametialast tööd?

Töötan praegu SYS Prindis, kus olin ka praktikal. Arvan, et kõige parema kogemuse annab igapäevane töö, kus tuleb oma vigadest õppida.

Millised on sinu eriala karjääriväljavaated?

Trükkalina ma juba töötan ja praegu kulub kogu energia oskuste lihvimisele, töökiiruse arendamisele ja vilumuse saavutamisele. Trükitehnoloog saab töötada trükikojas, reprokeskuses, ajalehtede toimetuses, disaini- või reklaamibüroos jne. Trükkalina ei unista ma kindlasti suurematest ja võimsamatest masinatest, vaid pigem mitmekesisest tööst.

Esindad Eestit Euroopa kutsemeistrivõistlustel trükitehnoloogias, kas oled ka varem võistelnud?

Olen osalenud Tallinna Polütehnikumi trükkalite kutsemeistrivõistlustel, mille ma võitsin. Järgmisena panin end proovile külalisvõistlejana Soome kutsemeistrivõistlustel Taitaja 2014. 

Mis on sinu ootused EuroSkills´ile?

Loodan seal võimalikult hästi esineda ning oma teadmisi ja oskusi maksimaalselt rakendada.

Kas tead ka võistlusülesannet?

Võistlus koosneb erinevatest ülesannetest, põhiülesanne on värviline trükis, mis algab masina seadistamisest. Järgmine ülesanne on juba seadistatud trükimasina peal, kus on vaja saavutada kokkutrükk ja värvidel õiged densiteedid. Siis on paar ülesannet nii digi- kui ka laiformaattrükis. Veel on vaja teha masina hooldust ja valmis toodangu lõikamist.

Kuidas sa end suurvõistluseks ette valmistad?

Ettevalmistus ja põhitöö käivad käsikäes. Minul on vedanud, sest mul on kaks juhendajat, Tallinna Polütehnikumis treenime koos Ivar Kaselaiuga ja tööl arendan oma oskusi endise praktikajuhendaja käe all. Olen käinud ka Soomes treeninglaagrites, mis on minu arvates olnud väga kasulikud. Sain teada, milliseid oskusi pean veel lihvima.

Millist kasu annab EuroSkills´il osalemine Sinu arvates?

Kindlasti on rahvusvaheline võistlus minu CV-le hea täiendus ja selline kogemus arendab minu kutseoskusi ning annab aimu, millisel tasemel olen Euroopas.

Miks soovitad õppida kutseõppes?

Soovitan kutseõpet kõigile, kellel on tahtmine õppida midagi ise valmistama. Kutseharidus annab võimaluse kohe pärast kooli tööle saada, mis on tänapäeval väga oluline.

2.-4. oktoobril toimuvad üle-Euroopalised kutsemeistrivõistlused EuroSkills 2014 Prantsusmaal Lille linnas. Võistlustel panevad oma oskused proovile üle 500 kutseõppuri 26 riigist, kelle seas on ka 14 vaprat eestlast: floristid, veebidisainer, graafiline disainer, trükkal, mehhatroonikud, plaatija, ehitusviimistleja, kokk, restoraniteenindaja ja IT-meeskond. Noorte osalemist rahvusvahelistel võistlustel koordineerib SA