Koos temaga võistlevad Euroopa kutsemeistrivõistlustel üle 500 noore 41 erialal. Vahetult enne võistlusi vestleme Elsaga ehitusviimistlusest, õpingutest ja treeningutest.

Õppisid Tallinna Ehituskoolis ehitusviimistlust, miks valisid selle eriala?

Käisin gümnaasiumis kunstikallakuga klassis ja kooli lõpuks olin veendunud, et värv ja looming peavad jääma ka edaspidi minu ellu. Nii valisingi ehitusviimistluse eriala Tallinna Ehituskoolis, mille lõpetasin sel kevadel.

Mis on sinu eriala suurimad plussid?

Minu jaoks on suurim pluss võimalus oma tööaega ise planeerida ja loomulikult meeldib mulle ehitusviimistluse eriala mitmekülgsus, näiteks saan krohvida, pahteldada, värvida, tapeetida ja plaatida.

Milliseid oskusi ja teadmisi oli vaja sisseastumisel?

Ehituskooli sisseastumiseks pidin käima vestlusel, kus tuli näidata huvi ja tahtmist tegeleda ehitusviimistluse erialaga. Suuri eelteadmisi meilt ei nõutud ja minu kunstioskus tuli lihtsalt kasuks.

Kuidas õppetöö välja nägi?

Kõik saab alguse teooriatundidest, edasi asutakse prooviseinte kallale ja alles siis tuleb tegelik praktika. Suurem osa õppetööst on siiski praktika, kuna oskuste omandamine ei käi üleöö, tuleb palju harjutada. Erialane praktika avardab silmaringi ning annab aimu reaalsetest töö- ja ka turutingimustest, kus pärast kooli lõppu tuleb endale koht leida ja kui sa tead, mis sind ees ootab, on see pool võitu töövestlusel.

Kus sa praktikal oled käinud?

Praktikal olen käinud nii Eestis kui ka välismaal. Kodumaal oli kõige lahedam kogemus Tikkurila all töötades, sain mitmeid erinevaid dekoratiivvärvimisi harjutada ning väga meeldiv seltskond oli praktikal. Tänavu aprillis käisin Maltal ehitustöid viimistlemas ja oma oskusi arendamas. Minu jaoks oli üllatus, et Lõuna-Euroopas ei nõuta ehitusviimistluselt nii kõrget kvaliteeti kui meil. Praktikal sain selgeks kaks asja. Esiteks, tööga võib minna rohkem aega, kui algselt planeeriti ja teiseks, klientide nõudmised ja soovid on väga erinevad ning alati soovitakse tööd võimalikult madala hinna eest.

Kas töötad oma erialal?

Sellel sügisel asusin õppima Tallinna Tehnikakõrgkooli hoonete ehitust ja tulevikus saab minust ehitusinsener. Õppimise kõrvalt teen ma ka tööd, mis on minu arvates väga mugav.

Millised on sinu eriala karjääriväljavaated?

Karjäärivõimalused on laiad. Näiteks saab ehitusviimistleja diplomiga töötada sise- või välisviimistlejana. Samuti on võimalus teha maalri, plaatija või fassaadiviimistleja töid. Kõik sõltub inimesest endast – mida osavam oled ja laiahaardelisemalt oma eriala tunned, seda rohkem valikuid on töökoha leidmisel. Edasimineku võimalusi on mitmeid: edasiõppimine, oma ettevõtte loomine, karjäär mõnes suurfirmas või hakata ise oma valdkonnas koolitajaks.

Esindad Eestit Euroopa kutsemeistrivõistlustel ehitusviimistluses, kas oled ka varem võistelnud?

Minu võistluskogemus on päris suur. Kõige esimesena võtsin osa kooli võistluselt, mille ma ka võitsin. Järgmisena panin oma oskused proovile 2013. aasta juulis ülemaailmsetel kutsemeistrivõistlustel WorldSkills, kus jäin 13. kohale. Sellel kevadel osalesin ka vabariiklikel võistlustel Noor Meister, kus osutusin parimaks oma erialal. Nüüd esindan Eestit Euroopa kutsemeistrivõistlustel EuroSkills 2014. Iga võistlusega kaasneb ka võistlusärevus, mida minul aitab leevendada varasem võistluskogemus, kuid see ei välista tõsiasja, et võistluskonkurents on tihe.

Mis on sinu ootused EuroSkills´ile?

Soovin anda endast parimat ja saavutada võimalikult kõrge tulemus.

Kuidas end suurvõistluseks ette valmistad?

Minu viimased kuus kuud on möödunud pidevalt korrates ja harjutades. Mul on olnud väga palju treeninglaagreid, kus me juhendaja Terje Jakseniga oleme mitmeid kordi läbi teinud prooviülesannet, harjutanud erinevaid tehnikaid ja võistlusülesande lahendusi. Samuti oleme kahekesi püüdnud üles leida minu nõrgad kohad ja muuta need harjutades tugevaks. Kõige selle juures tuleb harjutada kiirust, sest see on võistlusel väga oluline.

Kas tead ka, mis sind Prantsusmaal ees ootab?

Tean, et võistlusülesanne sisaldab tapeetimist, ukse ja selle liistude värvimist, joonise joonestamist ja vaba käega värvimist, värviharmoonia segamist, mustri värvimist ja n-ö vaba kava. Jooniseks on sel aastal Eiffeli torn, kuid lõplik võistlusülesanne muutub kuni 30%.

Millist kasu annab EuroSkills´il osalemine Sinu arvates?

EuroSkills´il osalemine annab elukogemust ja tööandjad näevad, et tegemist rahvusvahelisel tasemel noore spetsialistiga. Võistlustel osalemine on vahva, saab võrrelda oma taset teistega ning näha oma arenguvõimalusi. Lisaks kinnistab võistlus erinevaid oskusi ja teadmisi. Võistlused näitavad, milleks sa oled võimeline ning lisavad õpilastesse tahet olla oma erialal osav. Rahvusvahelised võistlused näitavad aga ka Eesti kutsehariduse taset.

Miks soovitad õppida kutseõppes?

Mina soovitan kõigil enne gümnaasiumisse tormamist tutvuda ka erinevate kutsekoolide ja ametitega. Kutsekool pakub palju erinevaid võimalusi, kui valid kutsekeskhariduse, saad nii ameti kui ka gümnaasiumi lõputunnistuse. Mina tegin kooli lõpus ka kutseeksami, mis andis mulle rahvusvaheliselt tunnustatud kutsetunnistuse ehitusviimistluse erialal. Samuti on võimalik edasi õppima minna kõrgkooli ja oma õpingute kõrvalt teha erialast tööd.

2.-4. oktoobril toimuvad üle-Euroopalised kutsemeistrivõistlused EuroSkills 2014 Prantsusmaal Lille linnas. Võistlustel panevad oma oskused proovile üle 500 kutseõppuri 26 riigist, kelle seas on ka 14 vaprat eestlast: floristid, veebidisainer, graafiline disainer, trükkal, mehhatroonikud, plaatija, ehitusviimistleja, kokk, restoraniteenindaja ja IT-meeskond. Noorte osalemist rahvusvahelistel võistlustel koordineerib SA Innove.