Juhatuse üksmeelne otsus oli toetada Hr.Valneri jätkamist liidu juhatuse esimehena. Heiki Valner koosolekul ei osalenud.

Eestimaa Loomakaitse Liidu juhatuse liikme Katrin Idla sõnul tunneb ta Heiki Valnerit aastaid. “Olen Heikiga rääkinud ning usaldan teda. Heiki on ausameelne inimene, kes on loomakaitsega tegelenud väga kaua. Saan aru et Heiki on sattunud isiklikus elus keerulisse olukorda, mille üle avalikku arutamist ei pea ma kohaseks. Usaldan Eesti kohtusüsteemi ning leian et enne kohtuotsuse jõustumist ei ole meil ühtegi põhjust Heiki tagasiastumisest rääkida.”

„Oleme üsna üksikasjalikult kursis selles paarisuhtes toimunud intsidentidega, sest Heiki on korduvalt pöördunud teiste spetsialistide kõrval nõu saamiseks ka meie, eelkõige aga siiski kui naiste ja emade poole, sest ei osanud ise tekkinud olukorraga toime tulla“, ütles juhatuse liige Piret Tees ja lisas et juristina soovitasin ma talle oma sõnade kinnituseks teha kõigest toimuvast salvestisi. Kahjuks Heiki pidas seda ebamoraalseks ja –normaalseks.

Kadri Võreli sõnul on Heiki Valner tema jaoks ennekõike hea sõber. „Olen näinud teda nii rõõmsana kui kurvana, rahuliku ja vihasena, kainena ja teinekord paraku ka ebakainena, kuid alati on ta säilitanud enesekontrolli. Ka kriisiolukordades, kus üksteise peale karjutakse, pole ta kunagi käsi käiku lasknud”, ütles Võrel. Loomulikult on Heikil, nagu kõigil inimestel, oma vead ja ehk on ta teinekord liigagi emotsionaalne või impulsiivne, aga mitte vägivaldne.

„Kuuldes suhtes ja peres toimuvast, soovitasin juristina Heikil teha avalduse politseile ning kontakteeruda abi saamiseks lastekaitse ja psühhiaatritega. Soovides kaitsta nii ema kui lapsi, tahtis Heiki selle olukorra ametivõime juhtunusse segamata ära lahendada. Mõistagi käis see talle üle jõu. Loodetavasti käsitleb kohus süüdistuse juhtumit põhjalikult ja igakülgselt ning võtab arvesse kõiki juhtumi asjaolusid, sh osapoolte isikuid ja nende käitumist. Sellised olukorrad ei ole alati päris nii nagu need pealiskaudselt vaadelduna paistavad.“ ütles juhatuse liige Pille Tees.