Tervise Arengu Instituudi noorte terviseteemaliste projektide konkursile TEIP ehk Tervist Edendava Idee Projekt saabus sel aastal 51 projekti, neist 24 nooremast ja 27 vanemast vanuserühmast. Sel aastal iseloomustab projekte mitmekülgsus ning hõlmatud on erinevad tervisevaldkonnad. Uudsena hakkas silma nutiseadmete kasutamine.

Konkursi projektijuhi Lembi Posti sõnul keskendusid noored palju liikumis- ja sportimisvõimaluste parandamisele, samuti soovitakse parandada toitumisharjumusi. Paljude projektide eesmärk on millegi konkreetse elluviimine – nt korraldada spordiüritus, teha õppefilm või viia läbi teemapäevi.

„Tähelepanu väärib, et projektides on mõeldud sellele, kuidas noorte tervisekäitumist kõige efektiivsemalt kujundada. Näiteks kasutatakse nutiseadmeid, mida on võimalik siduda tervistedendavate tegevustega,“ lausus Posti. Ta lisas, et enamik projekte on suunatud noortelt noortele, kaasates mõnel juhul ka lapsevanemaid ja kohalikke organisatsioone.

Projektide hindamisel lähtus žürii idee uudsusest ja omapärast, mõjust tervisekäitumise kujundamisele, läbimõeldud tegevuskava olemasolust ja sisukusest, projekti jätkusuutlikkusest ja haaratava sihtgrupi suurusest.
Võitnud terviseprojektid saavad igaüks kuni 640 eurot nende elluviimiseks. Lisaks ootab parimaid projekte ka seiklusmatk või -mäng.

Võitnud projektid nooremas vanuserühmas (8. klass ja nooremad):

I koht – Salme Põhikool, 8. klass, Hedy Läets, „Üheskoos tegutsedes terveks ja rõõmsaks“
II koht – Miina Härma Gümnaasium, 8.b klass, Richard Luhtaru, „Tour de Tartu“
III koht – Kiviõli Vene Kool, 7. klass, Diana Ragni, „Terves kehas on terve vaim“

Võitnud projektid vanemas vanuserühmas (9. klass ja vanemad):

I koht – Kuressaare Noorte Huvikeskus, 10.b klass, Minni Tang, „Internet ja Outernet“
II koht – Hugo Treffneri Gümnaasium, HTG roheliste ring, Birgit Kuslap, Rein Leetmaa, HTG roheliste ökonädal "Puhka terveks!"
III koht – Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, 12. klass, Anastassia Guljakina, Tervisefoorum põhikoolis „Liikudes ja süües tervemaks”