Tunnustatavaid aitasid välja valida kaks tunnustuskomisjoni, millest üks koosnes noortevaldkonna noorsootööasutuste, esindusühingute, sidusministeeriumite ja ülikoolide esindajatest ning teine ainult noorte esindajatest. Tunnustusauhinnad andis üle Haridus- ja Teadusministeeriumi noorte ja välissuhete asekantsler Madis Lepajõe.

Kategoorias „Aasta tegu“ tõsteti esile kahte algatust: Jõgevamaa gümnaasiumi projekti- ja noorsootööjuht Nele Graversoni eestvedamisel ellu viidud projekti „Ettevõtlik noor = noor ettevõtja?“, mille raames kutsuti kokku ettevõtjad, noored ja poliitikakujundajad, et leida lahendusi ja võimalusi noortele ettevõtlusega alustamiseks ning nende toetamiseks; samuti Sander Kuke algatust Heategu Orissaare noortele, mille raames viidi läbi läbi korjandus, sisustati Orissaare Avatud Noortekeskusse salvestusstuudio professionaalse varustusega ja tugevdati koostööd Orissaare Muusikakooliga.

„Aasta koostöö“ tunnustused pälvisid seekord kolm algatust: Kaire Mertsini eestvedamisel ellu viidud Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja mitmetasandiline intersektoraalne ja rahvusvaheline koostöö; Ilona-Evelyn Rannala ja Martti Martinsoni algatusel ja eestvedamisel MTÜ Noortepoliitika Keskuse Eesti ja Austraalia koostööprojekt ning Marit Kannelmäe-Geertsi eestvedamisel SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo käivitatud ja üldhariduskoolidele suunatud pilootprojekt „Hooliv Klass“.

„Enim silma paistnud noorsootöötaja“ tiitli pälvisid tänavu neli laureaati: Sillamäe Huvi- ja noortekeskus Ulei noorsootöötaja Irina Meljakova, Pärnu õppenõustamiskeskuse koolisotsiaalnõustaja Ello Jõepära, Kuressaare Linnavalitsuse spordi- ja noorsootöö spetsialist Lindia Lallo ja Lääne Maavalitsuse endine noorsootöö nõunik Ülle Lass. „Enim silma paistnud koolitaja“ tiitli pälvisid Pille Kriisa, Jana Kukk ning Ettevõtlusteater MTÜ koolitajate tandem Piret Põllu ja Diana Tandruga.

Kategooriate välise eripreemiaga tunnustati Maris Vahti Sihtasutus Kutsekojast, kelle eriline panus ja pühendumine noortevaldkonda on olnud võtmeteguriks noorsootöötaja kutsestandardi uuendamisel ning noorsootöötaja kutse andmise süsteemi arendamisel.

Palju õnne kõikidele tunnustatavatele ja sära silmisse ka edaspidiseks!
Noortevaldkonna tegijate tunnustamist korraldas üheksandat korda Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus Eesti Noorsootöö Keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonnaga. Noortevaldkonna tunnustussündmuse eesmärk on tõsta esile noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi, organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Noorsootöötajate tunnustamine oli kokkuvõte möödunud aastale ja järelkaja eelmisel nädalal toimunud noorsootöö nädalale, mille fookuseks sel aastal oli noorsootöösse kaasamine ja seeläbi ebavõrdsuse vähendamine.

Laureaatidest täpsem informatsioon ja pildid SIIN.