Toetustega luuakse toimivad koostöövõrgustikud, et tagada nende noorte ühiskonda taasnaasmine, kes on sooritanud õigusrikkumisi või kes on sotsiaalselt tõrjutud. Projektitaotlusi ootab Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK), kes on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ rakendusüksus, nii noortevaldkonna organisatsioonidelt, alaealiste komisjonidelt, üldhariduskoolidelt, riigiasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt ja nende allasutustelt kui ka vabaühendustelt.

Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer leiab, et lisaks nn esmasele ennetusele, mida noorsootöö peamiselt teeb ning mis võimalikud riskid ja probleemid ära hoiab, on oluline pöörata spetsiifilisemat tähelepanu ka neile noortele, kes mingil põhjusel siiski riski on sattunud. „Iga noor on väärtus ning noori peab nende positiivsel arenguteel toetama igal võimalikul moel, eriti siis, kui ümbritsev keskkond sunnib noori tegema ühiskonnas mitteaktsepteeritavaid tegusid,“ ütles Schlümmer.

Eesmärkide saavutamiseks, toetatakse taotlusvooru käigus tegevusi, millega edendatakse valdkondlike organisatsioonide omavahelist koostööd ja ekspertide pädevust töös riskis olevate noortega, sh noortega, kes on suunatud alaealiste komisjoni. Ühtlasi tõstetakse noorsootööasutuste võimekust pakkuda vajalikke teenuseid, näiteks mentorlust, juhtumikorraldust, tugiisikuteenust jpm.

Taotlusvooru „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine“ vahendusel jagatakse EMP toetuste programmist „Riskilapsed ja –noored“ toetust summas 170 000 eurot, minimaalne ja maksimaalne toetus ühe projekti kohta on 170 000 eurot. Taotlusvoor sulgub 16. veebruaril 2015 kell 16.00.

Taotlusvooru dokumendid on leitavad EMP toetuste programmi “Riskilapsed ja –noored” kodulehelt!