„Hetkel on noortekeskuste potentsiaali noorte õigusrikkumiste ennetamiseks vähe rakendatud,“ ütles Eesti ANK juhatuse aseesimees Tiina Sinijärv. „Kui suudame luua kohalikul tasandil tõhusa ennetustööga tegeleva koostöövõrgustiku, kus noortekeskustel on kindel roll, oleme astunud suure sammu edasi noortele meelepärase, neid väärtustava ja positiivselt mõjutava keskkonna kujundamisel.“

2016. aasta aprillini kestva projekti „Murdepunkt“ raames luuakse 20
noortekeskuse juurde üle Eesti mobiilsed 2-liikmelised meeskonnad, kes
asuvad ennetuslikku programmi 13-17-aastaste riskis olevate noorte ja
õigusrikkujatega töötades kasutama.

Alaealiste korduvate õigusrikkumiste ennetamiseks julgustatakse noori
kaasa rääkima nende isiklikku elu mõjutavate otsuste tegemisel ning
katsetama eakaaslaste grupis uusi käitumisviise, mis toetavad noore
eneseväljendust ja on vastuvõetavad laiemale kogukonnale.

„Projekt on omamoodi sotsiaalne eksperiment, mille raames kasutame noorte kaasamist ja noortekeskuste mängulisi õpimeetodeid korduva riskikäitumise ennetamiseks,“ ütles Eesti ANK projektijuht Anne Õuemaa.

Projekti "Murdepunkt“ kogumaksumus on 188 889 eurot ja see on rahastatud
Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja
–noored“ taotlusvoorust „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja
õigusrikkumiste ennetamine“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja
Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium.
Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus.