Kutsekooli ametit omandama minnes tasub juba varakult mõelda läbi ka praktika pool — millisesse ettevõttesse soovitakse praktikale minna ja millised on üldse võimalused. „Kuna kutsehariduses on praktika õppe kohustuslik osa, siis koolidel on kujunenud enamasti kindel ettevõtete võrgustik, kus nende õppijad praktikal käivad. Muidugi ei ole välistatud ka see, et õppija leiab endale ise praktikakoha,“ selgitas Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna nõunik Rita Siilivask.

Oluline kolme osapoole koostöö

Et praktika õnnestuks, on vaja kõigi kolme osapoole — kooli, ettevõtte ja õppuri — koostööd. Eestvedajaks peaks selles protsessis olema aga kool. „Praktika on tegelikult õppimine, seda aga praktiliste ülesannete käigus. Kool peab praktika ette valmistama ning olema suuteline hindama ettevõtte võimekust õpieesmärkide täitmisel,“ täpsustas Siilivask.

Ettevõtjale on praktikaperiood võimalus aga anda edasi praktilisi oskusi ning parimatest praktikantidest kujundada endale ehk hiljem isegi ettevõtte tööprotsesse tundvad töötajad. „Üks noor logistikaettevõtja on toonud esile seda, et ta võtab ettevõttesse alati tööle erialase ettevalmistusega noori. Noored ei ole kivinenud mõttemaailmaga, nad on arenemisvõimelised ja õpihimulised. Ettevõtjal on võimalus n-ö oma tööjõudu kujundada,“ toonitas Siilivask.

Enim käiakse praktikal Soomes ja Saksamaal

Lisaks Eesti firmades praktiseerimisele pakub Euroopa Liidu Erasmus+ programm ühe tegevusena võimalust minna praktikale ka välisriikidesse. Kui õppuril see soov on, siis tuleks juba enne kooli sisseastumist teha selgeks, kas kool pakub Erasmus+ programmi kandideerimise võimalust, soovitas SA Archimedes Erasmus+ programmi kutsehariduse õpirände spetsialist Merike Sanglepp.

„Kui õpitakse kutsekoolis, kus see võimalus on olemas, siis tuleks lihtsalt kõrvad-silmad lahti hoida. Koolides, kus praktikaprogrammid tegutsevad, korraldatakse praktikantide leidmiseks konkursse,“ selgitas Sanglepp.

Võimalus erinevate erialade õppuritele

SA Archimedes esindaja sõnul käib igal aastal välispraktikal ligi 500 noort, kes võõras keskkonnas ja võõras keeles koolis õpitut töös rakendavad. Põnevaimad riigid, kus praktikal käidud, on Sanglepa sõnul olnud näiteks Malta, Island, samuti tuntakse palju huvi Türgi vastu. Kõige sagedamini käiakse praktikal aga Saksamaal ja Soomes.

Välismaale minevate praktikantide seas on kõige enam toitlustuserialade õppureid. „Samas on rõõm tõdeda, et koolid pingutavad ka selle nimel, et lisaks popimatele erialadele, kuhu kergemini praktikale saab, leitakse võimalused ka teiste erialade õppuritele,“ toonitas Sanglepp. Üheks heaks näiteks on näiteks Tartu Kutsehariduskeskus.

KOMMENTAAR

Elina Malleus, Tallinna Polütehnikumi fotograafia eriala vilistlane
Eestis olen olnud praktikal kahes ettevõttes, millest üks tegeleb portreefotodega ja teine tootefotodega. Samuti olen kuu aega olnud praktikal Hollandis Lukkien Creative Production Company´s, mis on Euroopas üks suurimaid tootepildistamise ettevõtteid.
Ettevõttes töötas 40 professionaalset fotograafi, mis on ka fotograafia mõistes eriline. Iga minu päev oli erinev, sest iga päev õppisin erineva fotograafi käe all. Nägin palju erinevaid käekirju ning võrreldes Eestiga oli praktika mitmekülgsem. Mulle väga meeldis see, et sain (Hollandis praktikal olles — toim.) ise proovida ning kui ma tõesti tundsin, et enam edasi ei saa, siis sain abi küsida. Arvan, et nii arenesin ma kõige paremini.

Infot kutseõppe võimaluste kohta leiad Noorelt Meistril, mis toimub 6.-7. märtsil Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses. Mõõtu võtavad pea 350 kutseõppurit 25 erialal, avatud on töötoad ametite proovimiseks, õppimisvõimalusi tutvustavad 31 kutsekooli üle Eesti. Sissepääs on kõigile huvilistele tasuta! Uuri lähemalt www.noormeister.ee ja liitu üritusega Facebookis www.bit.ly/NoorMeister2015