Tema sõnul ei ole see lihtne amet. Paljud müüjad pingutavad hea teeninduse nimel. Seepärast võiks ka klient panustada positiivsesse kliendisuhtlusesse. Uurime lähemalt, mis viis noore Terti müügivaldkonda õppima ja tööle.


Miks otsustasid pärast gümnaasiumit minna rakenduskõrgkooli kaubandusökonoomikat õppima?

Kui praegu mõelda, siis keskharidus oli minu jaoks nagu algus või eeltöö edasistele õpingutele ja tulevikule. Lapsepõlves tahtsin saada sotsiaaltöötajaks. Ja tegelikult pakkus see mulle huvi isegi peale keskkooli lõppu.

Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli kohta sain infot sõbrannalt, kes oli sinna sotsiaaltöö eriala õppima läinud. Kooli kohta lähemalt uurides tuli sotsiaaltöö eriala kõrval huviorbiiti ka raamatupidamine ja kaubandusökonoomika. Ma ei kujutanud väga ette, mida kaubandusökonoomika endas hõlmab. Aga suurest huvist see minu valikuks lõpuks osutus.


Kas Sa oled oma valikuga rahul?

Võin öelda, et tegin õige otsuse. Olen väga rahul ega kahetse, et ei õppinud sotsiaaltööd. Ma arvan, et alles kutseõpingutel saingi aru, kelleks ma saada tahan ja mis töö on mulle meelepärane. Kõik omandatud praktilised kogemused, oskused ja teadmised aitasid sellele kaasa.


Kui Sa meenutad oma kooliaega, siis milline oli Su põnevaim koolipäev?

Raske on midagi konkreetset valida, sest mul oli terve õpinguperioodi ehk kolme aasta vältel alati põnev. Eriti huvitavad koolipäevad olid need, kus sai midagi praktilist teha – kinkide pakkimine, müügisituatsioonide läbimängimine, suhtlemise harjutamine, grupitööd ja palju muud. Just praktilised kogemused koolist on need, mille kõige suurema tõenäosusega päris tööellu kaasa tood. Seega nautisin igat õppetundi.


Milliseid oskusi eluks oled kutsekoolis õppinud peale raamatutarkuse?

Kindlasti on peamiseks oskuseks suhtlemine. Suhtlemist ei olegi võimalik raamatust õppida. Praktilised suhtlemisülesanded koolis ja kliendisuhtlus praktikate ajal on olnud väga arendavad. Tänu nendele kogemustele on minu erialane ja ka igapäevane suhtlemisoskus välja kujunenud.

Vähemtähtis ei ole ka näiteks oskus tooteid õigesti paigutada ehk planogrammide põhitõed. Oluline on teadmine, kuidas jääda oma tootega kõigi teiste kõrval silma. Tänastes konkurentsitingimustes on see väga tähtis.


Mis on kõige olulisem, mida klienditeenindaja peab oma töö juures jälgima?

Ma arvan, et klienditeenindaja ametikoha juures on kõige tähtsam suhtlemisoskus. Klienditeenindaja on oma tööandja esindaja, kes on otseses kontaktis kliendiga ja seeläbi kujundab ta ka ettevõtte näo.


Mida klient peaks müüja juures hindama?

Kliendi jaoks ei tohiks olla oluline, kas müüja on noor või vana, kauni välimusega või keskpärane. Rõhku peaks pöörama tema ametialastele pädevustele. Ma arvan, et klient ei tohiks kunagi teenindaja suust kuulda lauset "ma ei tea", sest tegelikult on tal võimalus iga vastus välja uurida. Ja seda peab ta ka tegema, olles abivalmis, koostööaldis ja suhtudes oma klienti positiivselt.

Teinekord, kui pärast uurimist selgub, et vastust küsimusele kohe ei leia, siis peaks ka klient seda aktsepteerima. Oluline on, et klienditeenindaja on andnud endast kõik, et asja uurida ning kui ta seda on teinud, on ta igati oma tööga hakkama saanud. Eesmärk on ju see, et klient tunneks end hästi ja tuleks ka teinekord tagasi.

Kuidas Sa ise tänaseid müüjaid vaatad?

Olen ise klienditeenindajate suhtes kriitiline. Ootan neilt klientide teenindamise juures professionaalsust ja oskusi, mida ma ise kunagi õppisin.


Kuidas Sa kirjeldad tänaseid müüjaid?

Minu arvates on tänapäeva klienditeenindajaid kahesuguseid: ühed on need, kes teevad oma tööd südamega, sest neile meeldib see ning teised on need, kes on müüjad olukorra sunnil ja tegelikult ihkavad midagi muud teha. Teinekord mõtledki, et miks inimesed ametialaselt edasi ei liigu, kui klienditeenindaja töö neile vastukarva on. Müüja suhtumine oma töösse ei jää kliendil märkamata. 


Oled oma erialal teinud karjääri. Kuidas kirjeldad teekonda koolist tänase ametipositsioonini?

Minu erialane teekond algas tegelikult juba õpingute ajal. Mitmed praktikakohad soovisid mind endale tööle ja nii olid kõik minu suvevaheajad tööga sisustatud. Nii sain peale kooli lõppu tööle Rakvere Bauhofi arvesisestajaks. Töö ja töökoht meeldisid mulle väga.

Siiski oli vajadus edasi areneda ja umbes pooleteise aasta pärast alustasin tööd Sales-Star AS-is Reckitt Benckiseri projektis assistendina. Selle ametikoha tööülesanded olid minu jaoks uued ning tegemist oli põneva väljakutsega.

Aastaga omandasin palju uusi oskusi ja sain kasulikke kogemusi. Alates käesolevast aastast on minu ametinimetus müügiedendaja. Lisaks assistendi tööülesannetele lisandusid kliendihaldus ja müügitiimi juhtimine.

Klientide haldamine ja seitsmest inimesest koosneva müügitiimi koordineerimine on minu jaoks küll suur väljakutse, aga samas piisavalt põnev kõrgemateks saavutusteks.Seda, et oled oma tegemistes püüelnud maksimumi poole näitavad ka mitmed tunnustused, mida oled saanud, sh oled käinud parimate koolilõpetajate auks korraldatud Vabariigi Presidendi vastuvõtul Kadriorus. Lisaks oled omandanud müüja I kutsekvalifikatsiooni kutsetunnistuse ja saanud Vinni vallavalitsuselt tänukirja heade õpitulemuste ning kutsevõistluste eest Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis. Millistel kutsevõistlustel Sa käinud oled?

2010. aastal osalesin Pärnumaa Kutsehariduskeskuses müüjate kutsevõistlusel "Parim müüja õpilane 2010". Tundsin, et mul läks seal väga hästi. Ma küll auhinda ei võitnud, aga kogemusena oli see väga hea – mis ongi peamine!

Miks peaksid noored võistlustel osalema?

Ma arvan, et kutsevõistlustel peakski osalema ennekõike suurepärase kogemuse pärast. Lisaks annab võistluse tunnistus Sulle ka konkurentsieelise tööle kandideerides. See näitab Sinu kogemustepagasit ja ütleb, et oled üks parimaid – sest võistlustele ju pääsevadki ainult parimad.

Tegelikult võiksid ka tööandjad julgemalt oma personali hulgas väikseid võistlusmomendiga ülesandeid läbi viia. See suurendab töötajate motivatsiooni ning samas kordab üle klienditeeninduse põhitõed.


Peale kutsevõistlusel osalemist oli Terti üks, kes aitas kaasa koolisisese kutsevõistluse korraldamisele – just selleks, et koolitada välja järgmisi õpilasi riiklikele kutsevõistlustele. Järgmisel korral kohtuvad müüja eriala tublid õppurid juba kutsemeistrivõistlusel Noor Meister. Seal peavad nad lahendama müügisituatsiooni, pakkima kingituse, kujundama kaupade väljapaneku ning lugema 5 minuti jooksul vahetusraha ja koostama rahaloendi.

Noor Meister 2015 toimub 6.-7. märtsil Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses. Mõõtu võtavad pea 350 kutseõppurit 25 erialal, avatud on töötoad ametite proovimiseks, õppimisvõimalusi tutvustavad 31 kutsekooli üle Eesti. Sissepääs on kõigile huvilistele tasuta! Uuri lähemalt www.noormeister.ee ja liitu üritusega Facebookis.

KOMMENTAAR:
Maire Saar, Torupilli Selveri juhataja

Kutseharidus toetab nii kaubandusketi kui ka kogu sektori arengut. Tema sõnul on kõik kutsekoolides kaubandusõppe läbinud noored Selverisse väga oodatud. Professionaalne meeskond tõstab ettevõtte teenindustaset ja on äärmiselt vajalik ning väärtuslik. Uusi töötajaid tuleb ka ettevõttel endal pidevalt koolitada, kuid kutsekoolist tulnud inimestel on juba algteadmised kaubandusest olemas ja tänu sellele on neid kaupluse tegevusega kurssi viia lihtsam. Kindlasti on vastava kutseharidusega inimesel eelised kandideerimisel kõrgematele ametikohtadele. Lisaks haridusele mängivad rolli siiski ka eelnev töö- või praktikakogemus ning sobilikud isikuomadused. Samuti on meie juures üliolulised kliendile orienteeritus ning meeskonnatööoskus.


Millised on müüja eriala lõpetanud noore väljavaated tööturul?

Edasine areng peale kutsehariduse omandamist sõltub suuresti noorest endast. Sellest, kui palju on tal ambitsioone ja tahet ennast valitud valdkonnas tõestada.
Säravamad ja töökamad noored müüjad paistavad alati silma. Neid tunnustatakse kollektiivi ja klientide poolt, tõstetakse esile ja kahjuks või õnneks ei jää nad märkamata ka konkurentide poolt. Seega, kui ainult tahta, siis tööpakkumistest ja karjäärialastest võimalustest puudust ei tule. Noore müüja poolt eeldab see pühendunud tööd ja motivatsiooni enesearenguks.


Millised lisandväärtusi te müüja ametile pakute?

Selverites teeme kõik, et oma töötajaid väärtustada. Pakume neile konkurentsivõimelist töötasu, meeldivat töökeskkonda, spordivõimalusi ja muud. Samuti juurutame tulemustasude süsteemi, mis toetab otseselt palga kasvu võimalikkust läbi paremate tulemuste. Samuti tagab palgatõus valmiduse suuremaks vastutuseks ning teenindajatel on ka vastavalt omandatule võimalus oma palgataset tõsta.