Tänu loomingulisele mõtlemisele on ta võimeline astuma välja oma harjumispärastest töömustritest ning leidma inspiratsiooni ja julgust, et tegeleda  uute ja huvitavate teemadega. Nii asus ta ka õppima eriala, millest ta esmalt midagi ei teadnud.

Kooli järgi valitud eriala

Pamela erialavalik ei käinud traditsioonilisi radu. Kui tavaliselt valitakse huvipakkuva eriala järgi kool, siis Pamela talitas vastupidi. Valis kooli ja alles siis eriala. „Tartu Kunstikool köitis mind juba esimesest hetkest, kui sinna sisse astusin,“ meenutab tüdruk, kuidas kooli olemus ta ära võlus.

Kui kooli kandideerimise aeg kätte jõudis, esitas ta avalduse ja asus õppima kujundusgraafika erialale. „Alguses ei olnud mul aimugi, mida see eriala endast kujutab, teadsin ainult, et tegemist on programmide põhise õppega,“ rääkis ta.

Enesekindlust andis varasem fotograafiaga tegelemise kogemus ja seeläbi ka oskus kasutada Photoshop’i. Spetsialiseerumine toimus esimesel poolaastal ning selleks ajaks oli ta kindel, et soovib end tihedamalt siduda just kujundusgraafikaga. „Alles esimese aasta lõpuks jõudis mulle tegelikult kohale, kes minust saada võib. Sealt alates tahtmine ennast teostada aina kasvas.“

Võistlus kui kõige realistlikum töökogemus

Kooli ajal kasutas Pamela ka võimalust ning osales kutsemeistrivõistlusel Noor Meister, mis toob eriala parimad noored omavahel võistlema.

Noorel Meistril pidid võistlejad konkreetse aja jooksul looma kujundustöö, mis eeldas disainmõtlemist ja oskust jõuda sihtgrupini. Võistluse lõpuks tunnustatii noore disaineri erialaseid pädevusi tugeva II kohaga.

Pamela hindab kutsemeistrivõistlust Noor Meister kui väga head stardiplatvormi. „Võistlusel saab noor disainer aimduse sellest, kuidas tegelikult agentuuris töö käib,“ sõnas ta, tuues näiteks, et nii nagu Noorel Meistril, antakse ka töösituatsioonis disainerile konkreetne ülesanne, mille peab ettenähtud aja jooksul täitma. 


Pärast kooli Taevasse

Kooli lõppedes sai tubli noor disainer väärt tööpakkumise Tallinnasse. Nii ta töötaski kahes agentuuris, enne kui asus agentuuri Taevas Ogilvy, kus ta täna on AD ehk Art Director.

Taevasse jõudis noor disainer tänu julgusele kandideerida, varasemale tublile tööle ja korralikult täiustatud portfooliole. Pamela hindab väga ka oma varasemaid kogemusi, sest need andsid selgust, mida erialane maailm üldse kujutab ja millises keskkonnas ta töötada soovib.  

Koolis õpitu on vundament

Pamela sõnul on koolis õpitu kõige aluseks. Et edasi minna, peab olema tugev põhi, sh oskus kasutada programme, luua loomingulisi projekte, seista oma arvamuse eest ning oskus teha koostööd.

Olles täna juba nii mõnedki aastad tööturul olnud, ütleb Pamela, et igapäevane töö on võrreldes koolis õpituga väga erinev. „Kooli lõpetades arvasin, et olen tubli ja töökas. Kuid see tublidus, mida töö nõudis, oli šokk. Koolis oli muidugi hea ettevalmistus praktika ja projektide näol kuid, töötegemist ei õpi koolis. See nõuab suurt pühendumist ja enesedistsipliini, mis Kunstikooli boheemlaslikust elust erineb. Aga loominguline osa, mis on selle töö juures kõige tähtsam, on saadud just koolist!“

Eesti noorte graafiliste disainerite oskustega saab tutvuda 6.-7. märtsil kutsehariduse suursündmusel Noor Meister 2015, mis toimub Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses. Mõõtu võtavad pea 350 kutseõppurit 25 erialal, avatud on töötoad ametite proovimiseks, õppimisvõimalusi tutvustavad 31 kutsekooli üle Eesti. Sissepääs on kõigile huvilistele tasuta! Uuri lähemalt www.noormeister.ee ja liitu üritusega Facebookis.

TÖÖANDJA KOMMENTAAR
Marko Kekishev, graafiline disainer büroos Siirup

Kas heaks graafiliseks disaineriks võib saada õppimata?

Kujundus- või graafilise disaini valdkonnas on väga haruldane kui saavutatakse edu ilma erialaõppeta. Huvilise noore areng on igakülgselt efektiivsem omandades algtõed väärikate juhendajate kaasabil. Näiteks reklaami tehakse sisuliselt tööstuslikult ja oskamatus või kogenematus kujundusprotsessis võib ettevõttele väga kalliks maksma minna. Palju kujundustöid tehakse meeskonnas, eeldades, et iga protsessis osaleja suudab oma töölõigus edukalt hakkama saada ja teistega sünergias tegutseda.
Seega on ettevõtte huvi värvata oma meeskonda juba baastõdesid valdav töötaja, sest meeskonnas ei tohi olla käpardeid, kelle tööd tuleb teistel siluda või kordustootmisega kinni maksta.

Milliseid oskusi ja omadusi te oma valdkonnas tööle pürgiva noore juures hindate?

Pean lugu valmisolekust ja julgusest lahendada disainialaseid probleeme. Teise olulise omadusena on vajalik täpsus – nii töö vormistusel kui ka ajaliste piirangute hindamisel ja nendega arvestamisel.
Tänapäeval peetakse normaalseks, et hakkaja noor valdab suurepäraselt vajalikke kujundusprogramme ning tal on ka elementaarsed tehnilised oskused. Järjest rohkem peetakse lugu ka manuaalsetest oskustest ehk siis elementaarsest võimest visandada, parimal juhul aga näiteks heast joonistusoskusest. Kõik see on õpitav ja omandatav ning selle järgi ka noort kaalutakse, kui usinalt ta on ennast arendanud.

Millised on graafilise disaineri arenguvõimalused?

Tehnilise poole pealt tuleb kõikvõimalikke uuendusi pidevalt, seega on ilmselt tegemist elukestva õppega. Teise tahuna märgin eriala globaalsust. Graafiline disain ei sõltu rahvusest või asukohast. Piisava keeleoskuse korral on võimalik edukalt tegutseda mistahes riigis või vastupidi, lemmikmetsatalus realiseerida ennast kaugtöö korras.

Oluline on, et pärast kutseharidust saab erialase kõrghariduse omandada ka kodumaal. Vastavalt oma huvide spetsiifikale on suurepärased õppe- ja enesetäiendusvõimalused ka välismaal.

Milline on antud valdkonna keskmine palgatase?

Valdkonna keskmise töötaja palgatase ongi üldjuhul kodumaine keskmine palgatase. Vastavalt haridusastmele ja isikuomadustele on lihtne saavutada kahekordne keskmine palgatase. Spetsialistide puhul enam keskmistest ei räägita.