„Üks selle ja meie eelmise projekti kõige olulisem tulemus on minu arvates see, et poliitikud võtavad noori järjest enam võrdväärsete partneritena ning neid ei pea enam veenma, et noorte arvamus on samuti oluline,“ räägib projektijuht Nele Graverson.

Tema sõnul on kohalikes poliitikutes tekkinud valmisolek noorte toetamiseks, kui noored oma ideede ja koostöösoovidega ise nende poole pöörduvad. Veelgi olulisemaks aga peab Nele seda, et ka noored ise on hakanud rohkem vastutust võtma ning mõistavad, et kõige enam sõltub nende enda ja kodukoha parem tulevik just nende enda initsiatiivist.

Projektis osalenud Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilane Karolin Küngas ütleb, et seminari käigus said noored end otsustajatele positiivselt tõestada ning on märganud, et pärast seminari kaasatakse neid rohkem erinevatele koolitustele, üritustele, aruteludesse.
„Lisaks sain ka enda jaoks kinnitust, et soovin kindlasti edasi õppida just ettevõtlust ja projektijuhtimist,“ räägib ta.
Jõgevamaa Gümnaasiumi projekt Ettevõtlik noor = noor ettevõtja?

„Jõgevamaa gümnaasiumi projekt on heaks näiteks valdkondadeülesest koostööst, sest ühise probleemi lahendamiseks panustasid nii ettevõtlus- kui avaliku sektori esindajad koostöös noortega. Samuti on väga oluline tulemus see, et projektis õpitut tunnustati ka kooli õppekava raames ning seminaridest osa võtnud noored said oma panuse eest kirja valikkursuse,“ peab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo juhataja Reet Kost oluliseks ka noorte mitteformaalse õppimise tunnustamist.

Jõgevamaa Gümnaasiumi projekt Ettevõtlik noor = noor ettevõtja?

Projekti Ettevõtlik noor = noor ettevõtja? esindajad Nele ja Karolin osalevad täna Euroopa Komisjoni korraldatud poliitilisel debatil Brüsselis, kus arutletakse teemal „Kuidas suurendada noorte osalust, et vähendada ühiskonnas sallimatust ja antidemokraatliku käitumist?“. Debati raames tunnustatakse ka kolme parimat Euroopa noorteprojekti.
Möödunud aastal pärjas Haridus- ja Teadusministeerium Jõgevamaa Gümnaasiumi projekt tiitliga „aasta tegu“ noortevaldkonna tunnustussündmusel.

European Youth Awards on Euroopa Komisjoni poolt programmi Erasmus+: Euroopa Noored parimatele projektidele antav auhind. Iga programmiriigi riiklik agentuur (Eestis SA Archimedes Noorteagentuur) esitab Euroopa Komisjonile oma nominendid. Nominendid valiti aastatel 2012-2014 elluviidud projektide seast. Euroopa Komisjon omakorda valib igast riigist ühe parima, mis kandideerib auhinnale European Youth Awards 2015.