TTÜ bakalaureuseõppesse astumiseks esitati 4581 avaldust, järgnesid magistriõpe 2672, rakenduskõrgharidusõpe 1629, inseneriõpe 437 ja doktoriõpe 148 avaldusega. Välistudengid on siiani esitanud 1580 sisseastumisavaldust, välisüliõpilaste vastuvõtt lõpeb 21. augustil. Kokku võtab Eesti ainus tehnoloogiaülikool tänavu vastu ligikaudu 4000 uut üliõpilast.

TTÜ vastuvõtuspetsialisti Kirsti Naaberi sõnul esitati sel aastal kõige enam avaldusi IT-teaduskonna erialadele ning sisseastumisavalduste kogunumber oli viimase kolme aasta parim. „10. juulil avaldab TTÜ magistriõppesse pääsenute nimekirja, 13. juulil rakenduskõrgharidusõppesse sissesaanud ning 17. juulil bakalaureuse- ja inseneriõppe tulevased tudengid,“ rääkis Naaber. „Vastuvõetud tudengikandidaadid peavad TTÜsse õppimaasumise kinnitama sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu kahe tööpäeva jooksul, vastasel juhul läheb koht pingereas järgmisele.“

Täpne kandidaatide arv ja konkurss erialade lõikes selgub järgmisel nädalal, kui on kontrollitud kõigi avalduste vastavus sisseastumisnõuetele. Vastuvõetud üliõpilaste lõplikud nimekirjad avaldatakse SAISis 19. augustil.

Uusi tudengeid võtab TTÜ vastu ühtekokku 104-le erialale. Bakalaureuse-, inseneri- ja rakenduskõrgharidusõppes on vastuvõtt 50 erialale, magistriõppes 44-le ning doktoriõppes 10-le õppekavale. Vastuvõtt TTÜsse on kolmes õppevaldkonnas: tehnika, tootmine ja ehitus; loodus- ja täppisteadused; sotsiaalteadused, ärindus ja õigus. Magistriõppes on uueks õppekavaks Euroopa arhitektuur. Samuti toimub üle mitme aasta vastuvõtt maastikuarhitektuuri erialale, nüüdsest Tallinna Kolledži õppekavana.

2014. aasta suvel esitati Tallinna Tehnikaülikooli ligi 10 000 sisseastumisavaldust. Bakalaureuse-, inseneri- ja rakenduskõrgharidusõppesse esitati 5 635 avaldust, magistriõppesse 2 608 avaldust ja doktoriõppesse 118 avaldust. Välistudengite vastuvõtt tõi ligi 1000 avaldust.

1918. aastal asutatud TTÜ on Eesti ainus tehnoloogiaülikool, mille unikaalsus peitub tehnika, loodus-, täppis-, sotsiaal- ja terviseteaduste sünergias. TTÜ vastutab inseneride ja tehnikateadlaste järelkasvu tagamise eest. Ülikoolis on üle 13 000 üliõpilase, ligikaudu 700 õppejõudu ja rohkem kui pooltuhat teadustöötajat, TTÜ vilistlaste arv ulatub 65 000-ni. Rohkem kui 50 hektaril laiuv TTÜ linnak hõlmab 72 ehitist. Lisaks kaheksale teaduskonnale asuvad siin IT Kolledž ja Tallinna Teaduspark, mis koondab üle 150 kõrgtehnoloogia ettevõtte. TTÜ-l on eraldiseisvad kolledžid Kuressaares, Tartus, Kohtla-Järvel ja Tallinnas, ülikooli uusimaks kolledžiks on Eesti Mereakadeemia. Üliõpilastele pakutakse suurepärast tudengi- ja kultuurielu, ülikooli majutus- ja sportimisvõimalused on ühed parimad Põhja-Euroopas.