TTÜ õppeprorektori akadeemik Jakob Kübarsepa hinnangul suuri muutusi erialade populaarsuses ei ole, kuid tung tehnilistele insenerierialadele näitab aasta-aastalt siiski kasvutrendi. „Koguarvult ületab avalduste arv näiteks erinevatele IT-erialadele juba täna TTÜ mõistes pehmemaid majanduserialasid, mis varem on trooninud edetabeli absoluutses tipus,“ lausus akadeemik Kübarsepp. „Siin mängib rolli nii noorte kasvav ratsionaalsus erialavalikul kui ka riigi ja ettevõtjate selgitustöö, et enamikel insenerierialadel on pidev tööjõupuudus. Loomulikult väljendub see ka põnevates tööpakkumistes ja korralikus palganumbris, mida TTÜ vilistlane kohe pärast diplomi saamist teenida võib.“

Bakalaureuseõppes järgnevad avalduse arvu lõikes ärindusele ja informaatikale rakenduslik majandusteadus 277, majandusarvestus ja ettevõtluse juhtimine 262, äriinfotehnoloogia 260, halduskorraldus 257, avalik haldus ja riigiteadused 239, sadamamajandus ja meretranspordi juhtimine 227, arvutisüsteemid 216 ning logistika 185 avaldusega. Konkursisõel on kõige tihedam halduskorralduse erialal, kus ühele õppekohale kandideerib ligikaudu 13 inimest. Järgneb keskkonnajuhtimine konkursiga 6,15, ärindus konkursiga 5,63 ja küberfüüsikaline süsteemitehnika konkursiga 5,45.

Magistriõppes soovitakse kõige enam tudeerida personalitööd ja –arendust, kuhu esitati 369 sisseastumisavaldust. Avalduste arvu osas järgnevad juhtimine ja turundus 268, ärirahandus ja majandusarvestus 235, äriinfotehnoloogia 125 ja informaatika 105 avaldusega. Konkurss on kõige suurem samuti personalitöö erialale, kus ühele õppekohale kandideerib ligikaudu kuus inimest. Järgneb majandusarvestus ja ärirahandus konkursiga 3,73, tervishoiutehnoloogia konkursiga 3,6, disain ja tootearendus konkursiga 3,5 ning juhtimine ja turundus konkursiga 3,23.

TTÜ vastuvõtuspetsialisti Kirsti Naaberi sõnul avaldab TTÜ juba homme, 10. juulil magistriõppesse pääsenute nimekirja. “13. juulil pannase üles rakenduskõrgharidusõppesse sissesaanud ning 17. juulil bakalaureuse- ja inseneriõppe tulevased tudengid,“ rääkis Naaber. „Vastuvõetud tudengikandidaadid peavad TTÜsse õppimaasumise kinnitama sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu kahe ööpäeva jooksul, vastasel juhul läheb koht pingereas järgmisele. Saadame kõigile vastuvõetutele küll ka personaalse e-kirja, kuid soovitan siiski igal tudengikandidaadil käia ka ise SAISis kontrollimas sissesaanute nimekirju.“

Pärast sisseastumisavalduste nõuetele vastavuse kontrolli kujunes TTÜle esitatud korrektsete avalduste koguarvuks 9205, neist 8114 tuli Eesti tudengikandidaatidelt ning 1091 välisüliõpilastelt. Välistudengite avaldusi veel lisandub, sest nende vastuvõtt lõpeb 21. augustil.

Kokku võtab TTÜ tänavu vastu ligikaudu 4000 uut üliõpilast ühtekokku 104-le erialale. Bakalaureuse-, inseneri- ja rakenduskõrgharidusõppes on vastuvõtt 50 erialale, magistriõppes 44-le ning doktoriõppes 10-le õppekavale.

1918. aastal asutatud TTÜ on Eesti ainus tehnoloogiaülikool, mille unikaalsus peitub tehnika, loodus-, täppis-, sotsiaal- ja terviseteaduste sünergias. TTÜ vastutab inseneride ja tehnikateadlaste järelkasvu tagamise eest. Ülikoolis on üle 13 000 üliõpilase, ligikaudu 700 õppejõudu ja rohkem kui pooltuhat teadustöötajat, TTÜ vilistlaste arv ulatub 65 000-ni. Rohkem kui 50 hektaril laiuv TTÜ linnak hõlmab 72 ehitist. Lisaks kaheksale teaduskonnale asuvad siin IT Kolledž ja Tallinna Teaduspark, mis koondab üle 150 kõrgtehnoloogia ettevõtte. TTÜ-l on eraldiseisvad kolledžid Kuressaares, Tartus, Kohtla-Järvel ja Tallinnas, ülikooli uusimaks kolledžiks on Eesti Mereakadeemia. Üliõpilastele pakutakse suurepärast tudengi- ja kultuurielu, ülikooli majutus- ja sportimisvõimalused on ühed parimad Põhja-Euroopas.