Tanel, miks valisid Viljandi Kutseõppekeskuses arvutid ja arvutivõrgud eriala?

Juba väiksest peale olen huvitunud, kuidas tehnoloogia toimib. Enne põhikooli lõpetamist mõistsin, et gümnaasium ei ole minu jaoks ja tahan õppima minna IT-d. Ma ei soovi tulevikus teha tööd pelgalt raha pärast, vaid tahan teha tööd, mis mind huvitab ja motiveerib. Valisin õppimiseks kutsekooli, sest pärast lõpetamist sain lisaks erialale ka keskkooli lõputunnistuse, mis annab võimaluse edasi õppida ülikoolis.

Mis on infotehnoloogi tähtsaim omadus?

IT eriala puhul on minu meelest tähtsamateks omadusteks täpsus, lai silmaring ja meeskonnatööoskus. Olles süsteemide administraator, pead olema oma töös alati täpne ja avatud meelega, sest väikegi eksimus võib viia halvimal juhul arvutikasutajate andmete kadumiseni.

Tänaseks oled Viljandi Kutseõppekeskuse vilistlane. Palun meenuta oma õpinguid.

Kutsekoolis on nii praktilised kui ka teoreetilised tunnid. Suur rõhk oli praktilistel tundidel, mis tegid õppetöö väga põnevaks. Üldjuhul on IT ainete juures raske vahet teha, kus läheb õpetaja teoreetilise osa selgitamine üle praktiliseks ülesandeks. Kuid kindlasti ilma teooriata ei saa ning läbi praktiliste tööde kinnistatakse teoreetilisi teadmisi.

Erinevaid erialaaineid oli palju, alates arvuti riistvarast kuni arvutivõrkudeni. Minu lemmikõppeaine oli serveri operatsioonisüsteemide administreerimine, kus sai rakendada kõiki eelnevalt õpitud teadmisi ning ise näha, kuidas tegelikult jõuavad IT-lahendused ühe tavalise arvutikasutajani.

Kus käisid praktikal ja mida sealt õppisid?

Olen käinud kolmel korral praktikal Elionis. Esimene praktika oli arvutivõrkudest ja ülejäänud kordadel läbisin praktika IT-halduse meeskonnas. Minu praktikakogemus Elionis oli suurepärane, kuna tegemist on suurettevõttega, siis sai iga päev õppida midagi uut. Praktika ajal tutvusin ka sealsete süsteemiadministraatorite tööga. Nii leidsin lõputöö idee ja juhendaja.

Kus sa töötad ja kuivõrd saad oma töös kasutada kutsekoolis omandatut?

Praegu töötan Viljandi Kutseõppekeskuses kutseõpetajana, kus põhitöö kõrvalt tegelen ka kooli infosüsteemidega. Olen oma töös eelnevalt omandatud teadmisi väga palju kasutanud. Koolis püüan muuta iga tunni huvitavaks, selliseks nagu mulle meeldiks, kui ise seda ainet uuesti õpiksin. Tundides lahendame õpilastega ülesandeid, mida lahendatakse kutsevõistlustel. Sellel aastal treenisin meie IT-õpilasi Eesti meistrivõistlusteks Noor Meister, jagades nendega enda oskusi ja võistluskogemust. Olen väga rõõmus, et mõlemad võistlejad tegid väga hea tulemuse.

Kuhu soovid jõuda tulevikus?

IT on väga lai valdkond ning palju on erinevaid suundi, mida veel õppida. Hetkel olen kõige rohkem tegelenud infosüsteemide administreerimisega, kuid soov on edasi liikuda programmeerimise poole. Plaanin õpinguid jätkata ka kõrgkoolis, kuid ei oska veel valida, kas IT-süsteemide arendamist või IT-süsteemide haldamist/administreerimist.

Ülehomme lendad Brasiiliasse, kus toimuvad ülemaailmsed kutsemeistrivõistlused WorldSkills 2015. Esindad Eestit infotehnoloogias – miks just sina?

Osalesin 2013. aastal Eesti meistrivõistlustel Noor Meister ja saavutasin esimese koha. Võit andis mulle võimaluse edasi võistelda ja esindada Eestit. Eelmisel aastal võistlesin Euroopa meistrivõistlustel EuroSkills 2014. Lisaks olen ennast proovile pannud Soome vabariiklikel võistlustel Taitaja 2015.

Kuidas oled ennast ette valmistanud?

Minu ettevalmistused on kestnud viimased pool aastat, mind treenib Tallinna Polütehnikumi õpetaja Toivo Pärnpuu. Enne tänavuse ülesande avalikustamist treenisin eelmiste võistlusülesannete järgi. Pärast ülesande avalikustamist oleme teinud juhendajaga iganädalasi treeninglaagreid. Kuna suvi on kõigi jaoks väga tegus, siis paigaldasime nii öelda kauglabori, et saaksime harjutada nii metsas, koolis kui ka kodus.

Kuidas sind Brasiilias proovile pannakse?

Eestiga koos võistleb IT-s kokku 35 riiki. Võistlusülesanne on jaotatud nelja päeva peale, igal päeval on erinev teema. Esimese kolme päeva ülesanded on teada, aga viimane päev jääb kõigile võistlejatele üllatuseks.

Esimesel päeval on vaja püstitada ja seadistada värskelt loodud ettevõttele IT-infrastruktuur vabavaralistel lahendustel. Teise päeva ülesanne on samuti ettevõtte infrastruktuuri püstitamine, seda tuleb teha Microsoft Windows lahendustel ning lisaks pean uuendama ühe harukontori serverid. Kolmandal päeval on vaja seadistada erinevad võrgulahendused Cisco võrguseadmetel. Minu jaoks on kõige raskem Cisco lahenduste seadistamine, kõige tugevamalt tunnen ennast Microsoftiga töötades.

Juba võistluseks ettevalmistumine on andnud mulle palju uusi kogemusi ja teadmisi. Olen saanud seadistada erinevaid seadmeid ja lahendusi, millega igapäevatöös kokku ei puutu. WorldSkills on suurim võistlus maailmas, kus ennast proovile panna ja saada kogemusi, mida mujalt ei saa.

Kas teadsid, et …

11.–16. augustini toimuvad Brasiilias Sao Paulos ülemaailmsed kutsemeistrivõistlused WorldSkills 2015, kus ligi 50 riigist panevad oma oskused proovile 1200 kutseõppurit. Nende seas on ka üheksa vaprat Eesti noort, kes võtavad mõõtu mehhatroonikas, restoraniteeninduses, maastikuehituses, plaatimises, veebidisainis, IT-s ja tisleritöös. Noorte osalemist rahvusvahelistel võistlustel koordineerivad Sihtasutus Innove ning Haridus-ja Teadusministeerium.